گروه شیمی آموزش وپرورش صالح آباد خراسان

هر جنبه ای از دنیای امروز حتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است. (لینوس پائولینگ)

طنز شیمی بزرگترین کشف دیوی

 روزی دیوی، شیمیدان مشهور انگلیسی، نامه ای از دانشجویی ناشناس دریافت کرد. دانشجو نوشته بود که نامش فارادی است و درس های استاد را آموخته است. او تقاضا کرده بود که به او اجازه دهند در موسسه سلطنتی علوم نزد استاد کار کند. دیوی از دستیار خود پرسید: به او چه پاسخی بدهم؟ دستیار گفت: او را بیازمایید. شستن بالن ها و لوله های آزمایش را به او بسپارید. اگر موافقت کرد، دانشمندی واقعی خواهد شد. دستیار اشتباه نکرده بود دیوی بعد ها گفت: من چند کشف علمی کرده ام که کم اهمیت نیستند، اما بزرگترین آن ها این است که فارادی را کشف کردم.
+ نوشته شده در  87/11/22ساعت 11  توسط جعفر باقری  | 

شعر شیمی

ای خوشا قدری طلا از پا تا سر داشتن                           اندکی الماس قدر یک مول داشتن

همچو سدیم از برای  عشق ید پرپر شدن                     چون کلر در سر هوای H مثبت داشتن

سخت ماندن در قبال مشكلات زندگي                            نه چون آلكانها هواي شعله در سر داشتن

دوستي با ديگران چون عنصر خوب نهم                          نه چون آرگون منزوي وگوشه گيري داشتن

پايدار ومستحكم همچون سيليس در جهان                    همچو گوگرد ارترومبيك استقامت داشتن

 نيك نامي ونجابت چون گروه هشتمين                          همچو آهن در سر فكر مثبت داشتن

همچو همپوشاني سيگما كه خيلي محكم است           در رسيدن به هدف تصميم راسخ داشتن 

+ نوشته شده در  87/11/22ساعت 10  توسط جعفر باقری  | 

تشکر

تشکر می کنم از آقای محمد باقر سلیمی که همیشه ما را با نظراتشون شرمنده کرده اند در ضمن یکی از شماره های نشریه شما رو دیدم جالب بود آدرس وبلاگتون رو هم برام بزارین تا ببینمش
+ نوشته شده در  87/11/22ساعت 9  توسط جعفر باقری  | 

شیمی و آزمایشگاه(طنز)

طنز شیمی قوانين آزمايشگاه از زبان يك شيميدان 1- وقتي آزمايشي درست از كار در مي آيدحتما چيزديگري در آن آزمايش درست عمل نكرده است. 2- وقتي نمي داني چه كاري داري انجام مي دهي حداقل آن را مرتب انجام بده. 3- براي به دست آوردن يك نمودار منحني ، اول منحني هارا ترسيم كن بعد نقطه هارا بگذار. 4- تجربه نسبت مستقيم با خراب كردن وسائل دارد. 5- هميشه اطلاعات مربوط به كارتان را ثبت كنيد. زيرا فقط بدين ترتيب مي توانيد ثابت كنيد كاري انجام داده ايد. 6- اگر نمي توانيد از حالت معمول به پاسخ دست يابيد بهترين كار آن است كه از جواب شروع كنيد و و سپس به سئوال برسيد. 7- هنگام برخورد با شك و ترديد در مورد مسئله اي ، به زور هم كه شده آن را توجيه پذير جلوه دهيد. 8- اگر به معجزات اعتقاد نداريد ، اما مي توانيد بر آن ها تكيه كنيد. 9- كار گروهي بسيار مهم است ، زيرا هميشه مي توانيد گناه را به گردن كس ديگري بيندازند. 10- هيچ آزمايشي را نمي توان صددر صد شكست خورده دانست ،زيرا حداقل به عنوان يك مثال منفي كار برد دارد.
+ نوشته شده در  87/11/21ساعت 14  توسط جعفر باقری  | 

رابطه شیمی و زندگی

هر یک از جمله‌هایی که در پی می آید، اشاره‌ای به یکی از عنوان‌های درسی شیمی است. اگر بتوان برای هر نکته، جمله‌ی مانند این نمونه‌ها فراهم کرد، مفاهیم درسی به شکلی ماندگارتر در ذهن دانش‌آموزان باقی می ماند و اثر چشم‌گیرتری بر آن‌ها و زندگیشان خواهد داشت.

 ● جنس زغال و الماس هر دو از کربن است. این، به رفتار اتم‌های کربن بستگی دارد که به زغال تبدیل شوند یا الماس شوند. زمانی که می توان الماس بود، چرا زغال باشیم؟
● فلوئور با اراده‌ترین عنصر است. او حتی آرگون تنبل را به انجام واکنش وادار می کند. (اشاره به مولکول ArF4 و ArF6).
● هر چه اتم‌ها بزرگ‌تر می شوند (شعاع اتمی که بیشتر می شود)، از دارایی‌های خود (یعنی الکترون‌ها) راحت‌تر می گذرند. برخلاف انسان‌ها که هر چه مسن‌تر می شوند به آن چه دارند، وابستگی بیش‌تر پیدا می کنند و بخشش کم‌تری از خود نشان می دهند.
● آب با همه‌ی لطافت و نرمی که دارد، سرسخت‌ترین مواد به شمار می رود. اگر دستش به بلور نمک برسد، شبکه‌ی سخت آن را چنان درهم می شکند که با وجود همه‌ی آن نیروی جاذبه‌ی قوی که میان یون‌ها وجود دارد، هر یک به سویی می گریزند و به محاصره مولکول‌های آب درمی آیند؛ کاری که از هیچ پتک یا چکشی برنمی آید.

برای دیدن کامل مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/11/21ساعت 8  توسط جعفر باقری  | 

دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

اگر چه Co2  بسیار محلول در آب می باشد در اتمسفر جزء کوچکی بحساب می آید . کمتر از 1% دی اکسید کربن در آب به شکل اسید کربنیک می باشد و این اجزاء به سختی از هم تفکیک می شوند .

H2O + CO2 = H2CO3                                                         H2CO3 = (H+) + (Co3 - - )

در آب خالص در دمای 0C25 غلظت کل دی اکسید کربن حدود mgil 48% می باشد . در غلظتهای بالای CO2 ، PH  کاهش می یابد . در غلظت دی اکسید کربنی معادل mgil 30 ، ph حدود 8/4 می باشد . دی اکسید کربن نباید سبب کاهش PH به زیر 5/4 شود .

PH استخرهای پرورش ماهی بدلیل فتوسنتز و تنفس در طی روز متغیر است . از آنجا که بعد از غروب خورشید فتوسنتز متوقف می شود و نیز اینکه همه گیاهان و جانوران موجود در استخر پرورش ماهی مصرف کننده اکسیژن هستند لذا مقدار اکسیژن محلول در آب کاهش می یابد . در استخرهایی که تراکم ماهی زیاد است ممکن است مقدار CO2  حاصل از تنفس افزایش یابد . این CO2  با آب ترکیب شده و اسیدکربنیک بوجود می آید و در نتیجه PH کم می شود .

+ نوشته شده در  87/11/20ساعت 7  توسط جعفر باقری  | 

دانسته هايي درباره نمك طعام

سدیم کلرید یکی ازضروری ترین ترکیبات درغذای انسان و حیوان می باشد . ونیز زیاده روی درمصرف آن باعث اختلالاتی ازجمله فشار خون می گردد.یکی از مهمترین موادخام درصنایع شیمیایی  برای تهیه   Na2CO3 و  NaOH   و کلر می باشد.به عنوان نگهدارنده درصنایع غذایی  و برای ذوب کردن یخ وبرف کاربرد دارد .  بلورهای مکعبی شکل آن  دارای کئوردینانس هشت وجهی و هریک از دو یون +Na  و - Cl دارای شکل بلوری مکعبی تنگ چیده ( ccp ) و بدون آب تبلور است .سدیم کلرید جامدی یونی٬ با  دمای ذوب  801 و دمای جوش 1439 وچگالی   17/2 g/cm3 می باشد.به میزان تقریبا 3% درآب دریا وجوددارد ودرصنعت ازآب دریا استخراج می گردد . NaCl خالص رابا عبوردادن گاز HCl  از درون NaOH  به دست می آورند.

گرمای تشکیل  Na Cl به حالت گاز مجموع انرژی یونش یک مول اتم های سدیم وانرژی یک مول الکترونخواهی اتم های کلر می باشد .

                مول /کیلو ژول        9/495           Na ( g )    -------->  Na+ ( g)  +  e   

               مول /کیلو ژول        325-            ( Cl ( g )   +   e   -------->    Cl- ( g  

              Na: [Ne] 3s1 + Cl: [Ne] 3s23p5 => Na+: [Ne]    +  Cl-: [Ne] 3s23p6 

 مول /کیلو ژول 9/170  

  همان طور که می بینید گرمای تشکیلNa Cl   به حالت گاز مثبت است .اما باید توجه داشت هنگامی که یون های سدیم وکلر گرد هم می آیند و بلورنمک طعام  را می سازند   گرمای زیادی آزاد می گردد. گرمای تشکیل Na Cl به حالت جامد 153/ 411-  می باشد . وباتوجه به این که درحالت مذاب رسانای الکتریسیته می باشد . این موضوع بیانگر آن است که این ماده یک جامد یونی است.

+ نوشته شده در  87/11/20ساعت 6  توسط جعفر باقری  | 

استفاده از آب در تولید سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش محققان نروژی، تزریق آب هوشمند نوعی خاص از آب دریا به چاه های کم بازده نفت می تواند میزان استخراج آنها را تا 60 درصد بهبود ببخشد. 

طبق مطالعات جدید، محققان اعلام کردند که بیش از 50 درصد اندوخته های نفت جهان، بیلیونها گالن نفت در مخازن نفتی که از ترکیب کربنات کلسیم و صخره هایی حاوی آهک و سنگ آهک تشکیل شده است، به دام افتاده اند. دانشمندان که در حال حاضر با تزریق آب دریا در چاه های آهکی میزان استخراج آن را افزایش داده اند، در حال تحقیق بر روی امکان عملی بودن این فرایند در مورد چاه های سنگ آهک نفتی هستند زیرا این چاه ها علاوه بر سختی ناشی از حضور سنگ آهک از بازده بسیار پایینی - کمتر از 30 درصد و در گاهی اوقات کمتر از 5 درصد - برخوردارند.

برای درک این مطلب دانشمندان نمونه هایی را از مخازن سنگ آهکی نفت در آسیای میانه جمع آوری کرده و آنها را برای چند هفته در نفت خام قرار دادند.

آنها سپس نمونه ها را به منظور اثبات قابلیت نفوذ آب به سنگ آهک، درون آب هوشمند، نوع خاصی از آب دریا که دارای سولفات و عوامل دیگر شیمیایی است، قرار دادند.

نتیجه آزمایشها نشان داد که آبیاری نمونه های سنگ آهک توسط این آب باعث بروز همان واکنش های شیمیایی می شود که آهک نسبت به آب هوشمند از خود نشان می دهد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اکنون در حال مقایسه میزان تاثیر این فرایند در برداشت نفت از مخازن کم بازده سنگ آهکی به نسبت مخازن آهکی هستند


منبع : خبرگزاری مهر

+ نوشته شده در  87/11/20ساعت 6  توسط جعفر باقری  | 

جوهر نامريي

وقتي چنين جوهر نامرئي به يك ماده متخلخل اضافه مي‌شود، آب موجود در جوهر با دي‌اكسيد كربن موجود در هوا تركيب مي شود و اسيد كربنيك را بوجود مي‌آورد. اسيد كربنيك به نوبه خود با سديم هيدروكسيد وارد واكنش خنثي شدن مي‌شود و كربنات سديم را بوجود مي آورد. خنثي شدن باز، سبب تغيير رنگ معرف مي‌شود و در نتيجه اثر جوهر، ناپديد مي شود.
+ نوشته شده در  87/11/20ساعت 6  توسط جعفر باقری  | 

لطیفه شیمی

یه روز در کلاس شیمی دبیر شیمی درباره خواص اسیدها توضیح می داد و گفت: خوب حالا من این سکه نقره رو میندازم توی این محلول اسیدی . بچه ها آیا حل خواهد شد؟

-یکی از بچه ها: نه آقا

 -دبیر: می تونی توضیح بدی چرا نقره در این اسید حل نمیشه؟
- چون اگه حل می شد شما نمی انداختینش توی اسید.Wink

+ نوشته شده در  87/11/20ساعت 6  توسط جعفر باقری  | 

شیمی محیط زیست

دید کلی

شیمی در محیط زیست ما نقش اساسی دارد. در واقع در بین مردم متداول است که بیشتر مسائل آلودگی جاری را به گردن مواد شیمیایی سنتزی و پدید آورندگان آنها بیاندازند. اما این نکته ناگفته می‌ماند که بیشتر مسائل زیست محیطی ، قرنها و دهه‌های گذشته ، مانند آلودگی میکروبی آب آشامیدنی ، تنها زمانی برطرف شدند که روشهای علمی بطور کلی و شیمی بطور اخص در مورد آنها بکار گرفته شد. افزایش شگفت‌ انگیز عمر انسان و بهبود کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به مقدار زیاد به علت پیشرفت شیمی و پدید آمدن مواد شیمیایی جدید بوده است.

ادامه مقاله را در ادامه مطلب بخوانید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/11/17ساعت 6  توسط جعفر باقری  | 

اگر نوشابه مي خوريد، اين مطلب را بخوانيد ؛ هروئيني به نام نوشابه؟!

10 دقيقه بعد از نوشيدن يك نوشابه گازدار:10 قاشق چاي خوري شكر وارد بدنتان مي شود. مي دانيد چرا با وجود خوردن اين حجم شكر دچار استفراغ نمي شويد چون اسيد فسفريك، طعم آن را كمي مي گيرد و شيريني اش را خنثي مي كند.20 دقيقه بعد: قند خونتان بالا مي رود و منجر به ترشح ناگهاني انسولين مي شود. كبدتان شروع مي كند به تبديل قند به چربي تا قند خون، بيشتر از اين بالا نرود.40 دقيقه بعد: حالا ديگر جذب كافئين كامل شده؛ مردمكهاي چشمتان گشاد مي شود، فشار خونتان بالا مي رود و در پاسخ به اين حالت، كبدتان قند را به داخل جريان خون رها مي كند. گيرنده هاي آدنوزين مغز حالا بلوك مي شوند تا از احساس خواب آلودگي جلوگيري كنند. 

45 دقيقه بعد: ترشح دوپامين افزايش پيدا مي كند و مراكز خاصي در مغز، كه حالت سرخوشي ايجاد مي كنند، تحريك مي شوند. اين همان مكانيسمي است كه در مصرف هروئين منجر به ايجاد سرخوشي مي شود.60 دقيقه بعد: اسيد فسفريك موجود در نوشابه، داخل روده كوچك، به كلسيم، منيزيم و روي مي چسبد. متابوليسم بدن افزايش پيدا مي كند. ميزان بالاي قند خون و شيرين كننده هاي مصنوعي، دفع هر چه بيشتر كلسيم را از طريق ادرار باعث مي شوند.مدتي بعد: كافئين در نقش يك داروي مدر(ادرار آور) وارد عمل مي شود. حالا ديگر كلسيم، منيزيم و رويي كه قرار بود جذب بدن شود، بيش از پيش از طريق ادرار دفع مي شود و به همراه آن مقادير زيادي آب، سديم و ديگر الكتروليتها نيز از دست مي رود.مدتي بعدتر: كم كم آن غوغايي كه در بدنتان ايجاد شده بود، فروكش مي كند و نوبت به افت قند مي رسد. در اين مرحله يا خيلي حساس و تحريك پذير مي شويد يا خيلي كرخت و بي حال. حالا ديگر تمام آن آبي را كه از طريق نوشابه وارد بدن خود كرده بوديد، دفع كرده ايد؛ آبي كه مي شد به جاي اسيد و كافئين و شكر، حاوي مواد مفيدي براي بدنتان باشد. تا چند ساعت بعد اثر كافئين هم از بين مي رود و شما هوس يك نوشابه ديگر مي كنيد.

منبع: روزنامه قدس 1387/11/5 


+ نوشته شده در  87/11/07ساعت 5  توسط جعفر باقری  | 

اشکالات کتاب شیمی3

برخی از اشکالات کتاب شیمی 3 به شرح زیر می باشند. 

صفحه9 خود را بیازمایید قسمت پ حالت فیزیکیP4O10 جامد ذکر شود.


صفحه10 در واکنش تحزیه KNO3-->KNO2 +O2حالت فیزیکی KNO2 جامد نوشته شود.

صفحه 12 پاراگراف دوم قسمت واکنش فلزهای قلیایی خاکی با آب عبارت به جزBe وMg با آب سرد ذکر شود بهتر است.

 صفحه56 جدول4 مقدار آنتالپی تبخیر برای آب 41.1 است ولی در صفحه 57 در نمودار مقدار 40.7 نوشته شده.

صفحه 58 درجدول مفدار برخی ازآنتالپی های پیوند با کتاب شیمی 2 مغایرت دارد وآنتالپی پیوندCl-Cl هم وجود ندارد ولی در تمرین داده شده همچنین در داخل جدول کلمه انرژی به جای آنتالپی آورده شده است.

صفحه 59 مطالب مربوط به تعیین گرمای واکنش با استفاده از گرماسنج ها چندان گویا نیست.ارایه مثال عددی می توانست در تفهیم مطالب به دانش آموزان کمک کند.

صفحه 63 فکر کنید3 واکنش کلی به صورت A + 2B -->D درست است.

صفحه 67 برای معادله ΔH=-808 آمده و بر روی شکل ΔH=-818 داده شده وبعد از محاسبه ΔH=-822 بدست آمده است.

صفحه 74 در اولین واکنش مربوط به خودرا بیازمایید2 چون تعداد مول های گاز در دوطرف برابر است پیش بینی – یا + بودن ΔG بدون داشتن ΔS برای دانش آموز مشکل است.بهتر است این واکنش حذف شود.

صفحه 88 در جدول انحلال پذیری 3 نمونه گاز داده شده و H2S دوبار تکرار شده و با توجه به قسمت پ به جای H2S ستون اخر باید Cl2 قرار دهیم.
صفحه 92 برای مولالیته مثال و تمرین گفته نشده.

+ نوشته شده در  87/11/04ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

اشکالات کتاب شیمی پیش دانشگاهی

اشکالات کتاب شیمی پیش دانشگاهی به شرح زیر است:

اشکالات کتاب شیمی پیش دانشگاهی

1-نمودار صفحه 4 با شکل صفحه 3 هماهنگی ندارد.-خود را بیازمایید صفحه42: 0.25مول گاز SO3 صحیح است.

3-فکر کنید صفحه 36 قسمت پ: عبارت تعادل در میانه قرار دارد برای شکل مربوط به آن مفهوم بهتری دارد .
4- فکر کنید صفحه 38 :پاسخ آن دفیفا در متن پاراگراف قبل از ان امده است.به نظر می رسد باید عبارت "اگر مقدار Q بیشتر از K باشد" جایگزین شود.
5-فکر کنید صفحه 40 فسمت ت: با محاسبه مقدار K بیشتر می شود و این مقدار اختلاف قابل اغماض نیست.
6- فکر کنید صفحه 45: در جدول داده ها نشان دهنده واکنش 2A-->B است.
7-در شکل صفحه :61 غلظت های مربوط به سرکه و امونیاک مشخص نیست.
8- فکر کنید صفحه 75 شماره 3:PKb اتانوئیک اسید= 4.76 است.
9-فکر کنید صفحه78: در مورد بوتیل آمین ،این ماده با آب واتانول امتزاج ناپدیر است و علت این که گلیسین در آب محلول ولی در اتانول نامحلول ست اینست که پیوند های هیدروژنی بین مولکول های اب و گلیسین قوی تر از پیوند های هیدروژنی بین مولکول های گلیسین است در حالی که پیوند های هیدروژنی بین گلیسین و اتانول ضعیف تر است لدا انحلال آن در اتانول در حد بسیار کم(نامحلول )می باشد.

+ نوشته شده در  87/11/04ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

آشنایی با برخی خواص عناصر:

با برخی خواص عناصر نظیر شعاع اتمی، سبک ترین و سنگین ترین عناصر، دمای ذوب وجوش، رسانایی الکتریکی و فابلیت تورق، آلوتروپی، الکترونگاتیوی، عنصری که بیشترین تعداد ترکیبات را دارد، خطرات، وفور در قشر زمین، بالاترین رسانایی گرمایی،سختی و انبساط طولی، بیشترین نیم عمر و قدیم ترین عناصر آشنا می شویم 
آشنایی با برخی خواص عناصر: 
شعاع اتمی: 
 هیدروژن با شعاع اتمی 37پیکومتر کوچکترین و فرنسیم با شعاع اتمی 283 پیکومتربزرگترین شعاع را دارد 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/11/04ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

معرفی شش حالت ماده(با توضیح کامل)

در این مقاله به معرفی 6 حالت ماده می پردازیم. همه ما با 3 حالت ماده یعنی جامد ، مایع و گاز آشنایی داریم. ممکن است برخی از شما تا به حال نام حالت چهارم ماده یعنی پلاسما را نیز شنیده باشید و یا اطلاعاتی راجع به آن داشته باشید اما مطمئنا بسیاری از شما از حالت پنجم و ششم ماده یعنی چگال بوز – انیشتن و چگال فرمیونی، و همچنین خواص آنها بی اطلاعید. در این مقاله قصد داریم شما را با هر 6 حالت ماده و ویژگی های آنها آشنا کنیم. 1-جامد
مواد جامد در برابر تغییر شکل مقاومت می کنند و سفت و شکننده هستند. برای درک چگونگی این موضوع می توان جامدات را اینگونه تعریف کنیم.
در حالت جامد ، نیروهای بین مولکولی ، بقدری قویتر از انرژی جنبشی هستند که باعث سخت شدن جسم در نتیجه عدم جاری شدن آن میگردند. جامدات شکل و حجم معینی دارند. در جامدات فاصله مولکولها مانند فاصله آنها در مایع است ولی در جامدات مولکول ها نمیتوانند مانند وضعیتی که در حالات مایع و گاز دارند، آزادانه به اطراف حرکت کنندو در مکانهای خاصی قرار میگیرند و فقط میتوانند در اطراف این مکانها حرکت نوسانی رفت و برگشتی بسیار کوچک انجام دهند.
این حرکت نوسانی ، بخصوص در جامدات بلورین ، کاربردهای صنعتی و علمی زیادی را برای این دسته از مواد به دنبال دارد.
برای دیدن کامل مطلب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/11/04ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

مناجات یک شیمیست

ای کاش حلال یاد تو ، مرا از ناخالصیهای وجودم (مثل غرور ، خودخواهی و...) جدا کند و ای کاش بتوانم به همه دنیا بگویم که تو زیباترین حقیقتی هستی که می‌توان به آن رسید. وجود نامتناهی تو در هر طیفی پیداست و آنچه که مولکولهای هستی را به هم پیوند می‌دهد، تنها به دلیل عشق پیوستن به توست. ای نور جاوید و ای منبع امید ، مرا از عشق پیوستن به خودت هیچگاه بی‌نیاز مکن.

منبع http://www.somesite.com

+ نوشته شده در  87/10/26ساعت 21  توسط جعفر باقری  | 

آنچه از سفيد كننده(وایتکس) باید بدانید

- سـفيد كنــنـده خانگي و يا كلردار (chlorine bleach)
نكات ايمني حين استفاده از سفيد كننده: 
1-قبل از استفاده برچسب دستور مصرف محصول را به دقت مطالعه كنيد. 
2-سفيد كننده را در يك محل خنك و دور از تابش خورشيد نگهداري كنيد. 
3-وايتكس را از دسترس كودكان دور نگه داريد. 
4-پس از هر بار استفاده از سفيد كننده، در ظرف را مجددا محكم ببنديد. 
5-هنگامي كه كودكان و افراد سالخورده در منزل حضور نداشتند، از سفيد كننده استفاده كنيد. تا خشك شدن سفيد كننده و برطرف شدن كامل بوي وايتكس، از بازگشت كودكان و افراد مسن به خانه خودداري كنيد. 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/10/26ساعت 21  توسط جعفر باقری  | 

اشتباه فرشتگان

درويشي به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده ميشود .

پس از اندك زماني داد شيطان در مي آيد و رو به فرشتگان مي كند و مي گويد : جاسوس مي فرستيد به جهنم!؟

از روزي كه اين ادم به جهنم آمده مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنميان را هدايت مي كند و...

حال سخن درويشي كه به جهنم رفته بود اين چنين است: با چنان عشقي زندگي كن كه حتي بنا به تصادف اگر به جهنم افتادي خود شيطان تو را به بهشت باز گرداند
+ نوشته شده در  87/10/06ساعت 18  توسط جعفر باقری  | 

زن و مرد از ديدگاه علم (شيرين) شيمی!

زن از دید علم شیمی:

 این عنصر کمتر در طبیعت به صورت آزاد یافت میشود و بیشتر به صورت یک ترکیب یا ماده ای چون انیدرید تبلور و سولفات خودبینی در منازل یافت میگردد.

طرز تهیه: برای تهیه این عنصر باید مقداری اکسید اسکناس ونیترات کادیلاک هشت ظرفیتی را در یک ویلا مخلوط کرده و بعد از مدتی گاز سولفور عشوه متصاعد میشود.در نتیجه به صورت رسوب در ته ویلا باقی می ماند. البته از زبان چرب و نرم هم میتوان به صورت کاتالیزور استفاده کرد.

 خواص شیمیایی: بعضی از انواع این عنصر میل شدیدی برای ترکیب شدن با نیترات کرم بودر و سولفات... دارند که بعد از ترکیب شدن با این مواد نسبتاً قابل تحمل میشوند.بعضی از انواع این عنصر با خورده شیشه همراه است و خاصیت شوهرآزاری شدیدی دارند.

 خواص فیزیکی: از جنس بسیار حساس میباشد و به سرعت تحت تآثیر محیط و احساسات قرار میگیرد.اگر مقداری اسید خشونت و کربنات سوزآور دیگری به نام هوو به آن اضافه کنیم فوراً ذوب شده و به صورت اشک روان میگردد و اصلاً میل ترکیب شدن با عنصر مرد را ندارد.اما به محض استفاده از کاتالیزور لبخند آنچنان با این عنصر ترکیب میشود که جدا شدنی نیست!

مرد از دیدگاه علم شیمی:

این عنصر اکثراً در طبیعت به صورت آزاد و علاف یافت میشود.ارزان بودن این عنصر به درصد فراوانی آن برمیگردد.این عنصر گاهی به صورت یک ترکیب با ماده ای چون سولفید حسادت و سولفات رو (از نوع سنگ پای یافت شده در معادن قزوین)در خیابان یافت میگردد.این عنصر به علت واکنش زیاد همواره باید زیر نظر نگهداری شود.

طرز تهیه: براب تهیه این عنصر باید واکنشهاب شیمیایی عجیب و غریبی را متحمل شد.ابتدا مقداری اکسید اسکناس و نیترات زوریم شش ظرفیتی را در مقداری سنگ بای قزوین حل کرده و بعد از مدتی گاز ادعا و سولفور قپٌی از آن متصاعد میشود.در نتیجه به صورت رسوب روی دیواره خیطی باقی می ماند.البته از ملاقه و وردنه هم میتوان به عنوان کاتالیزور استفاده کرد.

خواص شیمیایی: بعضی از انواع این عنصر میل شدیدی برای ترکیب شدن با نیترات ژل و سولفونات روغن نباتی و گریس دارند.نوع دیگری از این عنصر به علت اندکی ته چهره وآب اکسیژنه ارتباط محکمی با خورده شیشه دارد و دارای خاصیت موزی گری و همسرآزاری شدیدی هستند که برای خالص کردن این عنصر کافیست که آن را در یک سیستم سربسته مثل آشپزخانه قرار داد و با استات قابلمه و چکش مخلوط نمود.

*نکته کنکوری: در صورت کمبود امکانات آزمایشگاهی از قبیل ملاقه و وردنه میتوان از حرارت 1500 درجه جیغ فرابنفش برای ذوب این عنصر استفاده کرد که در این صورت رسوب به صورت موش درآمده و دارای قابلیت مفتول شدن هم میباشد.نکته دیگر اینکه برای اطمینان از کم شدن خورده شیشه و سولفات روی در این عنصر میتوان تا سه بار آن را با کابل برق 100 ولت الکترولیز نمود.

**نکته صد در صد کنکوری!: به علت وجود کربنات هوش و اندکی اکسی شیطنت در عنصر زن،عنصر مرد مجدداً به صورت هویج رسوب میکند و از آن بخر عشق و عاشقی متصاید میشود که البته به محض یک برخورد موَثر دیگر با عنصر زن به سرعت با آن هم الکترون شده وقضیه یار و... به صورتO2 از آن آزاد میشود.

منبع: http://www.goodchem.blogfa.com/post-26.aspx

+ نوشته شده در  87/10/06ساعت 18  توسط جعفر باقری  | 

مغز ما اکسيد گشت و سوختيم              بسکه شيمی تجزيه اموختيم
هی اسيد و باز دعوا می کنند                 خاک عالم بر سر ما می کنند
چون که شيمی با فيزيک همراه شد           چاله گود انرژی چاه شد
اين شرودينگر مرا ديوانه کرد                    تابع موجی مرا بيچاره کرد
درس ديگر درس شيمی معدنی است              پر ز اسرار عجيب و ديدنی است
هر اتم باشد مثال يک پياز                                 می زند هی چرخ با آهنگ جاز
کمپلکس اين فلز با آن ليگند                             فهم آن مشکلتراز فتح سهند
شيمي آلی يکی درس حجيم                          خواندنش هم مشکلی باشد عظيم
واکنشهايش همی پر رمز و سر                        از ديلز- آلدر گرفته تا فيشر
بس که ديدم طيفهايی پر ز پيک                      می کند مغزم چو ساعت تیک و تیک

جوهر طبعم بشد اينجا تمام                            پس خداحافظ بود ختم کلام

منبع: http://abualisina.blogfa.com/
+ نوشته شده در  87/10/06ساعت 18  توسط جعفر باقری  | 

ساختار اتمی شیمی

مدت زيادي اين طور تصور مي شد كه پروتونها و نو ترونها ذرات بنيادي هستند وبنابراين گمان مي رفت مثل تقسيم الكترون ديگرقابل تقسيم نبوده و داراي يك ساختار داخلي نيستند امروزه مي دانيم كه نو كلئونها يا به عبارت ديگر پروتونها و نو ترونها خود از ذرات كوچكتري ساخته شده اند كه كوارك ناميده مي شوند. تا به حال 6نوع كوارك متفاوت شناسايي شده اند با اين همه فقط دو نوع آنها در تشكيل مواد پايدار معمولي نقش مهمي دارند كه عبارت از كوارك u و كوارك D هستند U علامت اختصاري براي بالا (UP) و D علامت اختصاري براي پايين (down) مي باشد . اگر روابط ونسبتها در اتمها كه در مقايسه با كواركها بزرگ هستند مهم و چشمگير است اين روابط در كواركها ي كوچك مسلماً مهمتر هستند مثلا كواركها هيچ گاه به تنهايي نقشي را به عهده ندارند بلكه هميشه در گروههاي 2و 3تايي هستند ذراتي كه از 2كوارك تشكيل مي شوند مزون نام دارند ذراتي را كه از 3كوارك دارند بار يون مي نامند كواركها دركنار بار الكتريي اي كه دارند خاصيت مرموز ديگري نيز دارا مي باشند كه رنگ خوانده مي شود كوراكها از ين جهت به قرمز سبز و آبي طبقه بندي مي شود البته از اين طبقه بندي نبايد رنگهاي حقيقي را تصور كرد بلكه منظور نوع با ر الكتريكي آنهاست . بنابراين ذرات آزاد موجود در طبيعت بايد هميشه داراي رنگ خنثي و به عبارت ديگر سفيد باشند به شرخ زير اين نتيجه حاصل مي شوديك كوارك قرمز يك كوارك سبر ويك كوارك آبي يك گروه سه تايي مثلا يك پروتون مي سازد. همان طور كه تركيب رنگهاي رنگين كمان رنگ سفيد را به وجود مي آورد ازتركيب رنگهاي سه گانه كوارك نيز سفيد به دست مي آيد به اين ترتيب يك ذره سفيد مجاز و پايدار تشكيل مي شود. امكان ديگر اين است كه يك كوارك قرمز با يك ضد كوارك كه رنگ ضد قرمز دارد يك زوج بسازند قرمز و ضد قرمز همديگر را خنثي كرده رنگي خنثي را به وجود مي آورند به هرحال چون اين گروههاي دوتايي (مزونها ) از ماده و پادماده ايجاد شده اندخيلي سر يع فرو مي پاشند به اين جهت مزونها پايدار نيستند . كواركها نوكلئونها را ميسازند وآنها به يكديگر متصل شده هسته اتمها را به وجود مي آروند . هسته هاو الكترونها دراتحاد با يكديگر اتمها را ايجاد مي كنند و اتمها نيز با پيوستن به يكديگر مولكولها ي كوچك و بزرگ از قبيل مولكولهاي آب يا سفيده تخم مرغ را مي سازد. ميلياردها مولكول سلولهاي بدن ما را به وجودمي آورند و هرانسان در بدن خود ميلياردها سلول دارد اما با تمام تقاوتهايي كه انسانها ،جانوران ،گياهان سياره ها و يا ستارگان با يكديگر دارند باز هم تمام آنها فقط اط 3ذره زير بنايي ساخته شده اند كه عبارتند از كوراكها U كواركهاي D و الكترونها . آيا كوارك ها را مي توان مشاهده كرد؟ روشن است كه كوارك ها را نمي توان مشاهده كرد بلكه مي شود وجود أنها را مثل هسته اتمها از طريق آزمايشهاي فراوان پيچيده اثبات نمود براي اين كار مثل آنچه كه رادرفورد 75 سال پيش براي شناسايي هسته اتم انچام داد عمل مي شود و پرو تونها يا الكترونها ي بسيار پر شتاب مورد اصابت قرار مي گيردند بيشتر الكترونها در اين آزمايش به ندرت تغيير مسير مي دهند ولي تعدادي از 'آنها كاملا از مدار خود خارج مي شوند درست مثل اينكه به گلوله هاي سخت وكوچكي در داخل پرو تونها برخورد كنند اين گلوله هاي بسيار كوچك همان كوا رك ها هستند كه در جستجويشان بوده ايم يك بررسي دقيق نشان داده كه پرو تون در مجموع از سه سنگ بناي اوليه اين چنين تشكيل شده است

+ نوشته شده در  87/10/06ساعت 18  توسط جعفر باقری  | 

لطیفه شیمیایی

يه بنده خدايی ميره يه خونه بخره . صاحبخونه در حين توضيح در مورد قسمتهای مختلف به يه اطاقی ميرسه که رو ديواراش پر لکه و خرابی بوده و به خريدار متعجب می گه : اينجا قبلا در اجاره يه شيميدان مشهور بود که تو همين اطاق دست به ازمايشهاي مهم و خطرناکی ميزد.
خريدار می گه : حتما اين لکه های روی ديوار بقايای ازمايشات اون شيميدانه؟
صاحبخونه ميگه : خير اينا بقايای جسد اون شيميدانه!!!!!

اخر و عاقبت شيميست بی احتياط همينه ديگه!!!!!؟؟؟؟؟؟ 
+ نوشته شده در  87/10/06ساعت 18  توسط جعفر باقری  | 

محرم

 

با سلام دوباره

داریم کم کم به ماه محرم ماه عزای اهل بیت نزدیک میشیم باید چند تا پست در مورد محرم بزارم

هم واجبه هم لازم

 

 

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 17  توسط جعفر باقری  | 

10 دانشمند برتر شیمی سال

برترین دانشمندان در علم شیمی

دکتر مهراد اضافه کرد : در مبحث شیمی می توان به پروفسور رابرت گوبس اشاره کرد. این دانشمند که استاد کالتک کالیفرنیا است مجموعا 164 مقاله پر استناد دارد، اما این مقالات بیش از 13 هزار بار مورد استناد قرار گرفته اند. پروفسور گروبس برنده جایزه نوبل سال 2005 میلادی در رشته شیمی است.10 دانشمند برتر علم شیمی

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تاکید کرد : اهمیت و اعتبار این دانشمندان علاوه بر تعداد مقالات پراستناد به واقعیت های دیگر نیز بستگی دارد. به عنوان مثال چاد میرکین دارای رتبه هفتم در بین 10 دانشمند شیمی برتر جهان تعداد قابل توجهی از مقاله های پژوهشی خود را در مجله معروف science به چاپ رسانده است. این استاد شیمی مدیر انستیتو نانوتکنولوژی در دانشگاه نورت وسترن ایالت ایلینوی است.دکتر مهراد افزود : شرح زندگانی عملی این دانشمندان هر کدام آموزنده است. برای کسب توان رقابتی در عرصه جهانی شناخت دانشمندان برتر و فعالیت های پژوهشی آنان اهمیت دارد. در واقع با کسب آشنایی و همسو شدن با این نوع توانمندی ها مزیت های نسبی دارد.به اعتقاد دکتر مهراد، حرکت توسعه علمی باید حرکتی تلقی شود که بیشترین بخش آن تحول در زیر ساخت ها از طریق ایجاد و تقویت نظام های پژوهشی و تعامل و برقراری ارتباط نزدیک میان دانشگاهها و دانشمندان داخل با جهان پیرامون به منظور احراز جایگاه نخست علمی بر اساس چشم انداز بیست ساله کشور باشد.

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

علم شیمی در اسلام

علم شیمی از علوم بسیار قدیمی نزد مسلمانان است که پیش از آن همراه خرافه میان مصریها وجود داشت. با اهتمام مسلمانان به علم شیمی نه تنها توانستند این علم را از ابعاد مختلف خرافات رها سازند، بلکه با ارائه فرایندهای مختلف، زمینه ای برای پیشرفت شیمیدانهای معاصر نیز فراهم کردند.
کیمیا که واژه شیمی از آن گرفته شده، صورت خاصی از دانش شیمی بود که حدود سال ۵۰ میلادی در شهر اسکندریه در مصر وجود داشت. برخی معتقدند که کیمیا در مصر دانشی مقدس و هنری الهی محسوب می شد که در انحصار کاهنان بود که با سوگندهای مکرر از انتقال آن به دیگران و انتشار آن به نقاط دیگر مانع می شدند. برخی دیگر کیمیاگری را هنر سیاه گری می دانستند زیرا معتقد بودند که عمل سیاه کردن سطح فلزات اولین مرحله کیمیاگری است .
شهر اسکندریه که در دهانه رود نیل قرار دارد، توسط اسکندر مقدونی پس از فتح مصر در سال ۳۳۱ قبل از میلاد بنا نهاده شد و علاوه بر اقوام بومی، مهاجرینی از یونان به آنجا آورده شدند. برخورد دو فرهنگ مصری و یونانی منجر شد تا این شهر به صورت مرکز فعالیتهای علمی، تجاری و محل داد و ستد تبدیل و در پی آن ارزش طلا و نقره در تجارتهای داخلی و خارجی افزایش یافت.
این امر باعث شد عده ای در فکر تبدیل فلزات پست به طلا بر آیند که چهره تازه ای از دانش شیمی به نام کیمیاگری ایجاد و رواج یافت. اگر چه مصریها هرگز نتوانستند فلزاتی چون سرب را به طلا یا نقره تبدیل کنند، اما توانستند راه را برای پژوهشگران مسلمان باز کنند.
پس از اینکه مصر توسط مسلمانان در سال ۶۴۱ میلادی فتح شد، با تسلط و آشنایی آنها با زبانهای فارسی، عربی و یونانی بر منابع و مراکز علمی اسکندریه سیطره یافتند و از آثار و کتب دانشمندان بهره گرفتند . این در حالی است که شهر بغداد در سال ۷۶۲ میلادی توسط خلیفه عباسی تأسیس شد، محلی برای تجمع و تحقیقات دانشمندان گردید که از همه جا به این منطقه آمدند.
بنابراین با انتقال علم شیمی به جهان اسلام، توسط اندیشمندان مسلمان به حد کمال رسید. آنها معتقد بودند با استفاده از عناصر چهارگانه آب، آتش، هوا و خاک و با تحقیقات دقیق می توان به مواد شیمیایی بسیاری دست یافت و از تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر بهره بردند.
پژوهشگران و دانشمندان مسلمان با تحقیقات علمی خود توانستد افکار خرافی تبدیل فلزات پست به طلا را که در میان مصریها رواج داشت از بین ببرند و در واقع علم شیمی را از خرافات آزاد کنند. بنابراین فرایندهای مختلف تقطیر، تصعید و خالص کردن طلا و نقره را ارائه کردند که حتی امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
جابربن حیان که وی را پدر علم شیمی می نامند، مدتی در مرکز علمی بغداد فعالیت کرد و اولین کسی است که اکسیدها و نمکها را کشف کرد و در شیمی معاصر نیز همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.
از شیمیدانهای برجسته مسلمان می توان به محمد بن زکریای رازی، ابن سینا، ابو نصر فارابی، ابوریحان بیرونی و کندی که سهم به سزایی در پیشرفت علم شیمی داشتند، اشاره کرد .
+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

 پرفسور محمود مشفقیان در رشته مهندسی شیمی به عنوان دانشمند برتر کشورهای اسلامی معرفی شد .

به گزارش سوک كمیته علم و فناوری سازمان كنفرانس اسلامی این دانشمند بوشهری را به عنوان دانشمند برتر کشورهای اسلامی برگزیده است . 

پرفسور محمود مشفقیان کیست ؟

پروفسور محمود مشفقيان در 1330 شمسي در شيراز متولد گرديد. ايشان دوران دبستان و 5 سال دبيرستان را در مدرسه سعادت بوشهر گذراند و سال آخر دربيرستان در دبيرستان رازي شيراز به پايان رساند که در آن زمان يکي از بهترين دبيرستانهاي شهر شيراز به شمار مي رفت. او دبيران خوب آن زمان دبيرستان سعادت را همواره به ياد دارد: غلامپور، رييسي، حشمتي (رياضي)، عصفوري (شيمي)، حميدي و برازجاني (ادبيات فارسي)، و مرحوم آتشي (زبان انگليسي). او در زمان تحصيل در دبيرستان سعادت، در مجله اي به نام پرهون (دايره) که زير نظر دکتر حميدي منتشر مي شد اولين مقاله خود را تحت عنوان "لنج سازي در بوشهر" در اين نشريه به چاپ رساند. در سال پنجم با تيم تنيس روي ميز دبيرستان سعادت قهرمان آموزشگاههاي بوشهر گرديد و براي اعزام به مسابقات کشوري کرمان انتخاب شد. در همان سال به خاطر کسب رتبه نخست رشته فيزيک مسابقات علمي براي اعزام به اردوي تابستاني رامسر انتخاب گرديد. او از هر دو پيشنهاد به جهت مطالعه و تقويت زبان انگليسي صرفنظر نمود و تابستان آن سال را به اين کار اختصاص داد.
ايشان ليسانس (1353)، فوق ليسانس (1354)، دکتري(1357) و فوق دکتري (1358) خود را در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه ايالتي اوکلاهما (امريکا) گرفته است. در کارنامه زندگي علمي ايشان موارد زير را مي توان ديد:
  انتشار بيش از 100 مقاله علمي در مجلات معتبر بين المللي
  ارائه بيش از 80 سخنراني علمي در کنفرانس هاي بين المللي
  ارائه بيش از 10 گزارش تحقيقاتي
  ارائه بيش از 35 کارگاه آموزشي طراحي به کمک کامپيوتر در صنايع نفت و گاز
پروفسور مشفقيان از سال 1358 به عنوان استاد دانشکده مهندسي در دانشگاه شيراز مشغول به تدريس دروس مهندسي شيمي شد. ايشان در طول 27 سال فعاليت علمي و حرفه اي با کمپاني ها و شرکت هاي خارجي و داخلي همکاري داشته است که از آن ميان مي توان موارد زير اشاره نمود:
  همکار و مشاور کمپاني کمپ بل- آمريکا
  مشاور مهندسي شيمي در استيل واتر – آمريکا
  مشاور شرکت مهندسي پسنج-تهران
  مشاور شرکت ملي نفت ايران
  مشاور شرکت ملي صنايع پتروشيمي
  مشاور شرکت ملي گاز ايران
  مشاور شرکت پتروشيمي خارگ
  مشاور شرکت پتروشيمي شيراز
  مشاور پالايشگاه شيراز
  مشاور شرکت پتروشيمي رازي ماهشهر
  مشاور شرکت طراحي و مهندسي پتروشيمي-شيراز
  مشاور شرکت طراحي و مهندسي پادنا-شيراز
  مشاور شرکت مهندسي و ساختمان نفت-تهران
ايشان در طول مدت فعاليت خود در دانشگاه شيراز به تربيت دانشجو در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري پرداخت. سرپرستي 4 پايان نامه دکتري و 25 پايان نامه کارشناسي ارشد در دانشگاه شيراز بخشي از حاصل فعاليت هاي ايشان در دانشگاه شيراز است. علاوه بر اين، ايشان سرپرستي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد را در دانشگاه هاي صنعت نفت (2 نفر)، قطر و تهران (2 نفر) به عهده داشته است. بسياري از دانشجويان ايشان در حال حاضر به عنوان استاد دانشگاه يا متخصصين صنايع نفت، گاز و پتروشيمي فعاليت مي نمايند.
تدريس دکتر مشفقيان منحصر به دانشگاه شيراز نمي باشد. ايشان علاوه بر دانشگاه شيراز، در دانشگاه هاي اوکلاهما (آمريکا)، سيدني (استراليا)، صنعت نفت (اهواز و آبادان)، قطر و بوشهر (خليج فارس) تدريس نموده است. ساير سوابق حرفه اي پروفسور مشفقيان به شرح زير مي باشد:
  دانشمند ارشد پژوهشي در مرکز مطالعات و تحقيقات نفت موسسه تحقيقات علمي کويت، 1382-1384
  استاد دانشگاه قطر، 1379-1382
  رييس کميته اکرديته دانشکده مهندسي دانشگاه قطر، 1379-1382
  مدير تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز، 1376-1379
  رييس چهارمين کنگره بين المللي مهندسي شيمي ايران، 1378
  سردبير نشريه بين المللي Iranian Journal of Science and Technology، 1372-1374
  عضو هيات تحريريه نشريات زير:
  International Journal of Modeling & Simulation
  نشريه مهندسي و تکنولوژي مدرس
  نشريه علمي پژوهشي شيمي و مهندسي شيمي
  عضو هيات داوران نشريات زير:
  Scientia Iranica
  نشريه علمي پژوهشي امير کبير
  مجله انجمن نفت ايراناستاد مشفقيان در اکثر دانشگاه هاي ايران سخنراني علمي ارائه نموده است. از آن جمله مي توان به دانشگاه هاي شيراز، صنعتي شريف، صنعتي اصفهان، صنعتي امير کبير، اصفهان، تربيت مدرس، صنعت نفت، سيستان و بلوچستان، خليج فارس (بوشهر)، مازندران(آمل)، و بابل اشاره نمود. همچنين، ايشان در دانشگاه هاي بزرگ و معتبري همچون سيدني و نيو سوت ولز در استراليا، دانشگاه ايالتي اوکلاهما در آمريکا، دانشگاه دلفت هلند، دانشگاه قطر، دانشگاه امارات متحده عربي، موسسه تحقيقات علمي کويت، دانشگاه امريکايي شارجه امارات متحده عربي، دانشگاه کويت و دانشگاه هريوت-وات اسکاتلند به ايراد سخنراني پرداخته است.
استاد مشفقيان از دانش بالاي کار با رايانه و به کار گيري رايانه در حل مسائل مهندسي و طراحي برنامه هاي کاربردي برخوردار است. از جمله توانمندي هاي ايشان در رايانه مي توان به برنامه نويسي به زبان هاي فرترن و ويژوال بيسيک، کار حرفه اي با بسته هاي نرم افزاري MathCad, Aspen Plus, Hysys, ProMax, ProTreat, GCAP, EzThermo, Office XP اشاره نمود. همچنين، استاد مشفقيان برنامه هاي مهندسي و بسته هاي نرم افزاري متعددي را طراحي و پياده سازي نموده است که داراي کاربردهاي گسترده در طراحي، شبيه سازي فرايندهاي نفت، گاز و پتروشيمي و محاسبات مهندسي شيمي دارند. از جمله مي توان به بسته هاي نرم افزاري  EzThermo, GCAP, EzDensity, EOSTailor, EzTXT, EzFlare, C6-CHAR, EzNLR, HYDRATE-PLUS اشاره نمود که توسط ايشان طراحي و پياده سازي شده به بازار ارائه گرديده است.

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

شیمی عکاسی

 

 فیلم عکاسی شامل دانه های ریز نقره برمید است که در لایه ای نازک از ژلاتین نشانده شده است . این دانه ها شامل تعداد فراوانی  یونهای نقره و یونهای برمید است . هنگامی که عکس برداشته شود ، نور از منظره ای که قرار است عکس برداری شود  ، از درون عدسی و شاتر می گذرد و با لایه نقره برمید که نسبت به نور حساس است ، برخورد می کند . برخورد فوتونهای نور به یونهای برمید  موجب می شود که هر یک از یون های برمید ، یک الکترون جدا شود . این الکترون ها جذب یون های نقره می شوند و آنها را به نقره فلزی می کاهند . بیشترین تعداد یونهای نقره در ناحیه ای از عکس کاهیده می شوند که در معرض بیشترین مقدار نور باشند .بدین ترتیب تصویری روی فیلم تشکیل می شود . اما هنوز قابل رویت نیست . برای ظاهر کردن تصویر ، فیلم را در محلول کاهنده  و به عبارتی در محلول ظهور وارد می کنند .این محلول معمولآ شامل ماده ای به نام هیدروکینون است که همه ی یون های نقره را در هر دانه ای که محتوی اتم های نقره فلزی است می کاهد . عامل کاهنده با نقره برمیدی که در معرض تابش نور قرار نگرفته است ، واکنش نمی دهد . چون نقره فلزی تیره رنگ  و نقره برمید روشن است تصویری با نقاط تاریک و روشن تولید می شود . پس از ظاهر کردن فیلم ، آن را در محلول ثبوت که شامل یون های تیوسولفات است  قرار می دهند . یو نهای تیوسولفات با یون های نقره ای که کاهیده نشده اند نوعی کمپلکس محلول در آب تشکیل می دهند که از فیلم جدا می شود . آنگاه فیلم تثبیت شده را شستشو می دهند تا ماده ظاهر کننده یا تثبیت کننده بر روی آن باقی نماند . تصویر تشکیل یافته نگاتیو است . به عبارت   دیگر نقاط روشن منظره در فیلم تاریک دیده می شوند  و نقاط تاریک منظره در فیلم روشن انــــــــــــد .

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

شیمی و لباس

در نزدیکی فولیکولهای مو غده های ترشح کننده چربی پوست یافت می شود که از خود چربی و روغن ، باقیمانده های سلولی و کراتین ترشح می کنند . این چربیها و روغنها به لباس مالیده شده و باعث می شود که کثیفی آسانتر به لباس بچسبد . پژوهشگران ابزاری با تکنولوژی بالا نظیر بمباران نوترونی ، آنالیز ردیابی پرتو زایی و کروماتوگرافی لایه نازک در اختیار دارند و به کمک آنها می توانند پی ببرند که بعد از قرار گرفتن البسه کثیف در زنبیل چه اتفاقی رخ می دهد.

ظاهرأ ، چندین واکنش صورت می گیرد . نخست ، واکنشهای اکسیژن روغنها را قطبی تر می کند و از این رو به وسیله صابونها و شوینده ها آسانتر حل می شوند . اما ، با ماندن روغنها در لباس ، واکنشهای بیشتری صورت می گیرد که اتصال آنها را به لباس محکمتر می کند .

یکی از روغنها ، اسکوالن ، به تدریج زنجیرهای بلند تشکیل می دهد که به الیاف متصل شده و آنها را زرد رنگ می کند . پلی استرها گاهی در برابر اثرهای زرد رنگ شدن روغن مقاومت می کنند ، اما سفید کردن پارچه های کتانی بسیار مشکل است . چنانچه لباسهای خود را مکرر بشویید و نگذارید روغنها به مرحله دوم واکنش خود برسند به احتمال زیاد از نتیجه لباسشویی رضایت خواهید داشت .

 

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

سیاست و شیمی

سیاست و شیمی آیا این دو با یکدیگر تلفیق می شوند؟

نوشتن نخستین معادله شیمیایی را اغلب به  آنتوان لاووازیه  دانشمند فرانسوی (1794-1743) نسبت میدهند.لاووازیه  آزمایشگر پرتوانی بودکه برای نخستین بار قانون پایستاری ماده را به اثبات رسانید و ماهیت واقعی سوختن را به طور علمی تشریح کرد.او افزون بر علم،علائق دیگری نیز داشت مانند اقتصاد،تعلیم و تربیت ،خدمات اجتماعی و کشاورزی.

    لاووازیه مسئول بهبود بخشیدن به وضع زندانهاو بیمارستانها نیز بود.او طرح یک مزرعه نمونه و ایستگاه های تجربی آن را ریخت تا اهمیت کشاورزی علمی را گوشزد کند.به همین دلیل،روشهای کشاورزی دز فرانسه بهبود یافت. 

    لاووازیه به دلیل عضویت در یک شرکت وصول مالیات برای پادشاه،از افراد هیئت حاکم به شمار می رفت.گرچه اصلاح طلب و از نظر سیاسی لیبرال بود،و نقش فعالی در انقلاب فرانسه داشت،عضویت در موسسه غیرمردمی جمع آوری مالیات باعث شد مورد سوء ظن قرار گیرد.علی رغم خدمات شایان او به کشور،مجبور شد خانه و زندگی و آزمایشگاه را ترک کند.در دوران ترور پس از انقلاب،لاووازیه بازداشت شد و در محاکمه ای که کمتر از یک روز طول کشید،محکوم به مرگ شد.در همان روز سر او را با گیوتین از بدنش جدا کردند و بدنش را در یک گور دسته جمعی به خاک سپردند.با کشته شدن او تاریخ شیمی برای همیشه دگرگون شد،زیرا این دانشمند بزرگ  و اصلاح طلب و خدمتگزار  به جرم احراز یک پست دولتی،به چنین سرنوشتی دچار شد.

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

شیمی پختن نان

پختن نان : یک واکنش اسید- باز

جوش شیرین و پودر آشپزی  یک واکنش خنثی شدن اسید- باز به وجود می آورند که به پیدایش شیرینی سبک لطیفی منجر میشود.این تغییر چگونه رخ می دهد؟

 است که محلول آبی آن بازی است.وقتی این ماده با  جوش شیریــن،سدیم هیدروژن کربنات،

خمیر مایه شیرینی پزی که اجزای اسیدی دارد،استفاده می شود یک واکنش اسید- باز روی می دهد و گاز کربن دیوکسید آزاد می شود.اجزای اسیدی مایه شیرینی پزی میتوانند موادی همچون ماست،خامه ترش،آبلیمو،کرو تارتار یا سرکه باشد.گاز کربن دیوکسید حاصل در مایه مزبور به دام می افتد و باعث می شود خمیر مایه هنگام پختن بالا بیاید.

هر گاه مایه شیرینی فاقد ترکیبات اسیدی باشد،یا شیرینی لطیف تری لازم باشد،از بکینگ پودزر استفاده می شود.بکینگ پودر مخلوطی از جوش شیرین ،یک اسید خشک مانند کرم تارتار یا تارتاریک اسید و نشاسته است تا مخلوط خشک نگه داشته شود.هرگاه بکینگ پودر به مایه شیرینی پزی که آب دارد اضافه شود،اسید و باز واکنش می دهند.

گاهی از بکینگ پودر با کنش دوگانه استفاده می شود.این بکینگ پودر دو نوع اسید دارد که با جوش شیرین مخلوط شده است.نخستین اسید مانند تارتاریک اسید با جوش شیرین در دمای اتاق واکنش می دهد و به محض اضافه شدن به خمیر مایه حبابهای کوچکی پدید می آید.پس از مدتی،اسید دوم که معمولا سدیم آلومینیوم سولفات است،در حالی که خمیر مایه در اجاق است با باقیمانده جوش شیرین واکنش می دهد.این کنش دوگانه موجب پیدایش شیرینی لطیف تر می شود.

+ نوشته شده در یکشنبه 22 اردیبهشت1387ساعت 11:57 توسط محمد | یک شیمیدان

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

شیمی و قوطی نوشابه

 در چند سال گذشته بیش از ۹۰%  قوطیهای نوشابه از آلومینیوم ساخته می شد . این درصد بالا از این جهت است که ساخت قوطی های آلومینیوم از ورقه های آلومینیوم ارزانتر تمام می شود ، بازیافت آلومینیوم آسانتر ، وزن قوطیها سبکتر و بنابراین هزینه حمل و نقل آن کمتر است.

    سی سال پیش ، بیشتر قوطیها از فولاد قلع اندود ساخته می شد که همان «قوطی قلعی» سابق باشد.این قوطیها سنگین بودند ،به آسانی سوراخ می شدند و محتویات قوطی بو و مزه فلز به خود می گرفت . تنها امتیاز این قوطیها زنگ زدن(و از بین رفتن)آهنی بود که فولاد از آن ساخته می شد.

    اکنون شرکتهای فولاد سازی امکانات تولید را بهبود بخشیده اند و تصور می کنند که می توانند با بازار مصرف قوطی های آلمینیومی  به رقابت برخیزند . این شرکتها اکنون می توانند قوطیهای فولادی خیلی نازکتر تولید کنند. و چون بهای آلومینیووم افزایش یافته است ، ساختن قوطی های فولادی عملا ارزانتر تمام می شود. ولی ، مشکل اصلی این است که قوطیهای فولادی باز هم به درپوشهای آلومینیومی نیاز دارند . هنوز «درباز کن فشاری» فولادی کاملا رایج نشده است.با تغییر جهت به سمت استفاده از قوطیهای فولادی ممکن است سالیانه میلیون ها دلار در بهای مواد مصرفی صرفه جویی شود ولی ، برپا کرئن خطوط تولید به نوسازی ابزار و برنامه ریزی برای بازیابی نیاز دارد . مردم انتظار دارند که قوطیها بازیابی شوند . همه ساله بیش از ٤٠ بیلیون قوطی آلومینیومی  ، یعنی بیش از نیمی از قوطی های تولید شده ، بازیابی می شوند . بیشتر سازندگان فولاد می گویند که بازیابی یک قوطی فولادی گرانتر از تولید یک قوطی نو تمام می شود . تا وقتی که سازندگان فولاد بتوانند مشکل «درباز کن فشاری» را حل کنند و از عهده بازیابی بر آیند ، برتری قوطیهای آلومنیومی همچنان ادامه خواهد داشـت .

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 16  توسط جعفر باقری  | 

شیمیدانان مشهور مسلمان

امام جعفر صادق علیه السلام (148 ـ 82 هـ . ق. / 770 ـ 705 م.)

محضر پر فیض ""حضرت امام صادق علیه‌السلام""، مجمع جویندگان علوم بود. با دانش‌پژوهی که به محفل آن حضرت راه می‌یافت، از خرمن لایزال دانش او بهره‌مند می‌شد. در علم کیمیا ، ایشان نخستین کسی بودند که عقیده به عناصر چهارگانه (عناصر اربعه) آب ، آتش ، خاک و باد را متزلزل کردند. از فرموده‌های ایشان است که : «من تعجب می‌کنم مردی چون "ارسطو" چگونه متوجه نشده بود که خاک یک عنصر نیست، بلکه عنصرهای متعددی در آن وجود دارد.» ایشان هزار سال پیش از "پرسینلی" ، "لاووازیه" و ... ، دریافته بود که در آب چیزی هست که می‌سوزد (که امروزه آن را هیدروژن می‌نامند).

از امام صادق علیه‌السلام ، رساله‌ای در علم کیمیا تحت عنوان «رسالة فی علم الصناعة و الحجر المکرم» باقیمانده که "دکتر روسکا" آن را به زبان آلمانی ترجمه و در سال 1924 آن را تحت عنوان «جعفر صادق امام شیعیان ، کیمیاگر عربی» در هایدبرگ به چاپ رسانده است. به عنوان مثال و برای آشنایی با نظرات حضرت صادق علیه‌السلام در شیمی ، خلاصه‌ای از بررسی "دکتر محمد یحیی هاشمی" را در ذیل درج می‌کنیم:


«««از شرحی که امام صادق علیه‌السلام برای اکسید می‌دهد، چنین معلوم می‌شود که اکسید ، جسمی است که از آن ، برای رفع ناخالصی در فلزات استفاده شده است. ایشان تهیه اکسید اصغر (اکسید زرد) را از خود و آهن و خاکستر به کمک حرارت و با وسایل آزمایشگاهی آن دوره ، مفصلا شرح داده ، نتیجه عمل را که جسمی زرد رنگ است، اکسید زرد نام نهاده‌اند. این شرح کاملا با فروسیانید پتاسیم که جسمی است زرد رنگ به فرمول Fe(CN)6] K4] منطبق است و ... . نتیجه عمل بعد از طی مراحلی ایجاد و تهیه طلای خالص است. امروزه نیز از همین خاصیت سیانور مضاعف طلا و پتاس برای آبکاری با طلا استفاده می‌شود.

جابر بن حیان (2000 ـ 107 هـ . ق / 815 ـ 725 میلادی)
 
تصویر بدست آمده ار جابر بن حیان

"جابر بن حیان" معروف به صوفی یا کوفی ، کیمیاگر ایرانی بود و در قرن نهم میلادی می‌زیست و بنا به نظریه اکثریت قریب به اتفاق کیمیاگران اسلامی ، وی سرآمد کیمیاگران اسلامی قلمداد می‌شود. شهرت جابر ، تنها به جهان اسلام محدود نمی‌شود و غربی‌ها او را تحت عنوان «گبر» می‌شناسند. "ابن خلدون" درباره جابر گفته است:

جابربن حیان پیشوای تدوین کنندگان فن کیمیاگری است

رازی ، ابوبکر محمد بن زکریا (313 ـ 251 هـ . ق / 923 ـ 865 م.)

زکریای رازی به‌عنوان یکی از بزرگترین حکیمان مسلمان شناخته شده ، غربی‌ها او را به نام رازس می‌شناسند. رازی در علم کیمیا ، روش علمی محض را انتخاب کرده ، بر خلاف روشهای تمثیلی و متافیزیک ، به روشهای علمی ارزش زیادی قائل شده است. رازی ، موسس علم شیمی جدید و نخستین کسی است که «زیست شیمی» را پایه‌گذاری نموده است. دکتر روسکا ، شیمیدان آلمانی گفته است: «رازی برای اولین بار مکتب جدیدی در علم کیمیا بوجود آورده است که آن را مکتب علم شیمی تجربی و علمی می‌توان نامید. مطلبی که قابل انکار نیست، اینست که زکریای رازی ، پدر علم شیمی بوده است.»

کتابهای او در زمینه کیمیا در واقع ، اولین کتابهای شیمی است. مهمترین اثر رازی در زمینه کیمیا کتاب «سرالاسرار» است. ظاهرا رازی ، 24 کتاب یا رساله در علم کیمیا نوشته است که متاسفانه فقط معدودی از آنها بدست آمده است و در کتابخانه‌های مشهور دنیا نگهداری می‌شود. وی نخستین بار از تقطیر شراب در قرع و انبیق ماده‌ای بدست آورد که آن را الکحل نامید که بعدها به هر نوع ماده پودری شکل حتی به جوهر هم داده شد، از این رو آن جوهر را جوهر شراب نیز نامیدند. گفته می‌شود که رازی کربنات آمونیوم را از نشادر و همچنین کربنات سدیم را تهیه کرده است.


ابن سینا ، حسین (428 ـ 370 هـ . ق / 1036 ـ 980 م.)

ابن سینا ملقب به شیخ الرئیس ، بزرگترین فیلسوف و دانشمند اسلامی و چهره ای بسیار موثر در میدان علوم و فنون است. غربی‌ها وی را به نام اوسینیا می‌شناسند. ابن سینا ، رنجی برای کیمیاگری و ساختن طلا نکشید؛ زیرا او به استحاله باور نداشت و صریحا تبدیل فلزات به یکدیگر را ناممکن و غیر عملی می‌دانست.

ابو علی سینا از ادویه منفرد ، 785 قلم دارو را به ترتیب حروف ابجد نام برده ، به ذکر ماهیت آنها پرداخته ، خواص تاثیر آن داروها را شرح داد. وی ضمن توصیف این مواد ، آگاهی‌های جالبی در زمینه «شیمی کانی» به خوانندگان می‌دهد و می‌گوید از ترکیب گوگرد و جیوه ، می‌توان شنگرف تهیه کرد. وی نخستین کسی است که خواص شیمیایی الکل و اسید سولفوریک را از نظر دارویی شرح داد.

بیرونی ، ابوریحان محمد (442 ـ 362 هـ . ق / 1050 ـ 972 م.)

کانی شناس و داروشناس جهان اسلام و یکی از بزرگترین دانشمندان اسلام است که با ریاضیات ، نجوم ، فیزیک ، کانی شناسی ، دارو سازی و اغلب زبانهای زنده زمان خود آشنایی داشته است. یکی از آثار مهم بیرونی در شیمی ، کتاب الجواهر وی است که در بخشی از آن ، نتایج تجربی مربوطه به تعیین جرم حجمی امروزی آنها تفاوت خیلی کم دارد و یکی از کاربردهای مهم وی به شمار می‌رود که در علوم تجربی ، انقلابی بزرگ بوجود آورد. وی برای تعیین جرم اجسام ، ترازویی ابداع کرد.

بیرونی همچنین در کتاب الجماهیر (در شناسایی جوهرها) به معرفی مواد کانی ، بویژه جواهرات گوناگون پرداخت. بیرونی ، چگالی‌سنج را برای تعیین جرم حجمی کانی‌ها بویژه جوهرها و فلزها نوآوری کرد که در آزمایشگاه امروزی کاربرد دارد.

.

جابر بن حیان ، کتابی مشتمل بر هزار برگ و متضمن 500 رساله ، تالیف کرده است. "برتلو" شیمیدان فرانسوی که به پدر شیمی سنتز مشهور است، سخت تحت تاثیر جابر واقع شده ، می‌گوید: «جابر در علم شیمی همان مقام و پایه را داشت که ارسطو در منطق.» "جورج سارتون" می‌گوید: «جابر را باید بزرگترین دانشمند در صحنه علوم در قرون وسطی دانست.» "اریک جان هولیمارد" ، خاورشناس انگلیسی که تخصص وافری در پژوهشهای تاریخی درباره جابر دارد، چنین می‌نویسد:


««جابر ، شاگرد و دوست امام صادق علیه‌السلام بود و امام را شخصی والا و مهربان یافت؛ بطوری‌که نمی‌توانست از او جدا ولی بی‌نیاز بماند. جابر می‌کوشید تا با راهنمایی استادش ، علم شیمی را از بند افسانه‌های کهن مکاتب اسکندریه برهاند و در این کار تا اندازه‌ای به هدف خود رسید.»»

برخی از کتابهایی که جابر در زمینه شیمی نوشته عبارتند از : الزیبق ، نارالحجر ، خواص اکسیرالذهب ، الخواص ، الریاض و ... .

وی به آزمایش بسیار علاقمند بود. از این رو ، می‌توان گفت که نخستین دانشمند اسلامی است که علم شیمی را بر پایه آزمایش بنا نهاد. جابر نخستین کسی است که اسید سولفوریک یا گوگرد را از تکلیس زاج سبز و حل گازهای حاصل در آب بدست آورد و آن را زینت الزاج نامید. جابر ، اسید نیتریک یا جوهر شوره را نیز نخستین بار از تقطیر آمیزه ای از زاج سبز ، نیترات پتاسیم و زاج سفید بدست آورد.

+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 15  توسط جعفر باقری  | 

توصیه های قبل از شیمی درمانی

نیویورک - شیمی درمانی می تواند منجر به درمان بسیاری از بیماریهای سرطانی شود اما عوارض جانبی آن مشکلات عمده ای در بسیاری از بیماران ایجاد می کند.
انجمن سرطان آمریکا قبل از آغاز شیمی درمانی به مردم توصیه می کند تا از پزشکان خود این سوالها را بپرسند.
- از کجا متوجه اثر کردن شیمی درمانی می شوم و چگونه به پیش آگهی بیماری من کمک خواهد کرد؟
- تا چه مدت شیمی درمانی ادامه خواهد داشت ؟
- احتمال چه نوع عوارض جانبی وجود دارد و چگونه باید با آنها مقابله کرد؟
- کدام یک از اثرات جانبی دائمی هستند و کدام یک پس از پایان شیمی درمانی از بین خواهند رفت ؟
- چگونه می توانم بصورت جسمی و روانی آماده شیمی درمانی شوم ؟ بیماریهای سرطان گروهی از بیماریهای متفاوت هستند که با رشد غیرطبیعی و غیرقابل کنترل برخی از سلولهای بدن ایجاد می شوند.
شیمی درمانی سلولهای لجام گسیخته را از بین می برد اما به این دلیل که این سلولها و سلولهای بدن شباهتهایی با هم دارند، برخی از سلولهای بدن بیمار هم صدمه می بینند.
از عوارض شیمی درمانی می توان درد، تهوع و استفراغ ، اسهال و یبوست ، کم خونی ، سوء تغذیه ، ریزش مو، از دست دادن حافظه ، کاهش وزن ، صدمه به کلیه ، کبد، قلب ، گوش ، خونریزی ، سرطان و عفونت را ذکر کرد.
بیماریهای سرطان دومین عامل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته است و در کشورهای در حال توسعه به شدت رو به افزایش است .
+ نوشته شده در  87/10/05ساعت 15  توسط جعفر باقری  | 

"لامپ تخت" اختراع شد

يك طراح كره‌اي "لامپ تخت" را اختراع كرد.
به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي" خبرگزاري فارس؛ نويسنده وبلاگ "جالب است بدانيد" در تازه ترين پست وبلاگ خود اقدام به انتشار تصويري از اخراع جديد يك كره‌اي _"لامپ تخت" ـ كرده‌ است.
بر اساس اين خبر مزيت اين لامپ نسبت به انوع مشابه حجم كمتر آن(1/3) و نيز شكل تخت آن است كه هزينه‌هاي بسته بندي و حمل و نقل را كاهش مي‌دهد.
منبع: خبرگزاری فارس
+ نوشته شده در  87/08/22ساعت 13  توسط جعفر باقری  | 

نامه ابراهام لينكلن به آموزگار فرزندش:

 اوبايد بداند كه همه ي مردم عادل وهمه ی آنها صادق نيستند.اما به فرزندم بياموزيد كه به ازاي هر شياد انسانهاي صديق هم وجود دارند.به او بگوييد درازاي هر سياستمدار خودخواه رهبر باهمتي هم وجود دارد.به اوبياموزيدكه درازاي هر دشمن دوستي هم هست.

مي دانم كه وقت مي گيرد اما به او بياموزيد كه اگر با كار وزحمت خويش يك دلار كاسبي كند بهتر از آن است كه جايي روي زمين پنج دلار پيدا كند .به اوبياموزيد كه از باختن پند بياموزدواز پيروز شدن لذت ببرد .اورا ازغبطه خوردن برحذر داريد.

به او نقش وتاثيرمهم خنديدن را يادآور شويد.اگر مي توانيد به او نقش مهم كتاب را در زندگي آموزش دهيد .به اوبگوييد تعمق كند به پرندگان درحال پرواز دردل آسمان.به گلهاي درون باغچه به زنبورهاكه درهوا پرواز مي كنند دقيق شود.

به فرزندم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است كه مردود شود امابا تقلب به قبولي نرسد.به اوياد بدهيد با ملايم ها ملايم وبا گردنكش ها گردنكش باشد.به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگرهمه خلاف او حرف بزنند .

به او ياد بدهيد كه همه ي حرفها را بشنود وسخني را كه به نظرش درست مي رسد انتخاب كند.ارزشهاي زندگي رابه فرزندم آموزش دهيد.

به او ياد بدهيد كه در اوج اندوه تبسم كند .به اوبياموزيد كه دراشك ريختن خجالتي وجود ندارد. به او بياموزيد كه مي تواند براي فكر وشعورش مبلغي تعيين كند اما قيمت گذاري براي دل بي معناست.

به او بگوييد تسليم هياهو نشود واگر خود را بر حق مي داند پاي سخنش بايستد وبا تمام قوا بجنگد .در كار تدريس به فرزندم ملايمت به خرج دهيد اما از او يك ناز پرورده نسازيد . بگذاريد او شجاع باشد . به او بياموزيد كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زيادي است اما ببينيد كه مي توانيد چه كار بكنيد.

+ نوشته شده در  87/08/22ساعت 12  توسط جعفر باقری  | 

قرص اکس یا اکستازی چیست؟

ازنظر شیمیایی اکس ترکیبی است به نام سه وچهار متیلن دی اکسی متیل آمفتامین(MDMA) . اکستازی یا متیلن دی اکسی متیل آمفتامین از جدیدترین خانواده آمفتامین ها محسوب می شود.فرمول شیمیایی آن C11H15N2O می باشداکثرا آن را با موادی مانند کتامین اسپیدDXM MDEA مخلوط میکنندDXM دارویی برای درمان سرفه است که از طریق خشک کردن ریه ها در پزشکی به کار می رود . ولی چون خاصیت جذب آب دارداستفاده زیاد آن خطرناک است .MDMA ترکیب جدیدی نیست اکستازی خالص پودری سفید متشکل از کریستالهای ریزاست از این پودر بوی کپک بم مشام می رسد در صورت ناخالصی اکستازی به رنگهای قرمز وقهوه ای نیز دیده میشود این ماده به اشکال قرص کپسول پودر استنشاقی وبرچسبهای پوستی موجود است۰قرص های اکس که بین 8 تا 120 میلی گرم وزن دارند می توانند سفید باشند اما با نشانه هایی مثل چهره های خندان یا ستاره که روی آنها حک شده است به فروش می رسد .قرص هایی که روی آنها آرم شبدر و میتسوبیشی حک شده بسیار خطرناک هستند .این قرص اغلب به نام Love Pill نامیده می شود چرا که به صورت مقطعی قدرت درک انسان بویایی لامسه بینایی چشایی وشنوایی را تقویت می کند علائم قرص اکستازی تا حدود 20 دقیقه بعد از مصرف نمایان می شود این نشانه ها شامل زدن نبض ضربان بالای قلب دهان خشک مردمک گشاده شده تنش عضلانی گرفتگی عضلانی تلاطم معده وهمچنین گرم ومرطوب شدن است . همچنین اکستازی این توانایی را دارد که با شاخه شاخه شدن اعصاب مغزی یا پاره شدن آنها کمک کرده وبه دنبال آن شبکه اعصاب مغز دچاراختلال می شود .MDMA به نورونهای سروتونژیک در مغز آسیب می زند این نورونها سروتونین ترشح می کنند .این ماده بعد از ترشح باعث ایجاد شادی در فرد می شود واصولا وقتی ترشح آن زیاد می شود که فرد باید احساس شادی بکندبعد ازاین مرحله شادمانی سلولها مواد دیگری ترشح می کنندکه سطح سروتین را پایین می آورد. اکس این سلولها را بلوکه می کند وباعث می شود سروتین برای مدت بیشتری باقی بماندوفرد برای زمان بیشتری احساس شادی وبی غمی کند .مصرف طولانی مدت اکس چرخه تولید ومتابولیسم سروتین را مختل می کند ودر نتیجه میزان سروتین مغزی کاهش پیدا می کند . همین امر باعث بروزافسردگی می گردد.خطرات اکستازی شامل مراحل زیر است :1-به دلیل شرایط نا مساعد ساخت اغلب قرص ها تا 40 درصد خالص هستند 2- مصرف کنندگان معتقد هستند که هرچه از مدت زمانی که قرص را مصرف می کنند بگذرد برای گرفتن نتیجه مشابه باید میزان بیشتری مصرف کنند .3-حدود 90 درصد افرادی که اکستازی مصرف می کنند برای از بین بردن دردها وبیماری های بعدی به مواد مخدری چون هرویین روی می آورند.4- 67درصد افرادی که این قرص ها را مصرف می کنند پس از مدتی بنده قرص شده ومجبور می شوند طی برنامه منظمی آن را مصرف کنند . قرص های موجود در بازار ایران عناوین مختلفی دارند:دلفین لنگر صلیب سرخ رنو سان شاین سوپرمن هوندا اپل امگا پلیکان لاو مرسدس وغیره .این قرص ها باقیمت هرعدد 6 تا 12 هزار تومان به فروش می رسند . دلفین ارزانتر است . زودتر بی اثر می شود . صلیب سرخ قویتر است جوانانی که اقدام به مصرف این قرص ها می کنند به دلیل اینکه دچار توهماتی در بینایی شنوایی ودیگر حواس می شوند بدون آنکه متوجه خطرات بشوند دست به کارهایی می زنند مثلا پنجره را باز کرده وبیرون می پرند ویا در ماشینی که به سرعت حرکت می کنند در را باز کرده وبیرون می پرند این افراد چیزهایی را که واقعیت نداد می بینند ومی شنوند ودر مورد عوارض طولانی مدت اکس باید گفت این قرص ها به کبد وکلیه آسیب می رسانند وفشار خون را بالا می برند ودر یکی از حمله های فشار خون خونریزی مغزی ایجاد می شود . این مواد اعتیاد آور هستند به این معنا که فرد تمایل به استفاده مجدد برای رسیدن به حالات دلخواه پس ازمصرف را پیدا می کند وبه سرعت میزان دوز مورد نیاز افزایش پیدا میکند وشخص بعد از عادت به اکس برای کنار گذاشتن آن دچار علایم اضطراب وعلایم ترک می شود.

منبعwww.parima.com

+ نوشته شده در  87/08/22ساعت 12  توسط جعفر باقری  | 

تولید آب سنگین، مراحل و كاربردها

آب سنگین (D2O) نوع خاصی از مولكولهای آب است كه در آن ایزوتوپهای هیدروژن حضور دارند. این نوع از آب كلید اصلی تهیه پلوتونیوم از اورانیوم طبیعی است و به همین دلیل تولید و تجارت آن تحت نظر قوانین بین المللی صورت گرفته و بشدت كنترل می شود. «هارولد یوری» ،( ۱۸۹۳-۱۹۸۱)شیمیدان و از پیشتازان فعالیت روی ایزوتوپها كه در سال ۱۹۳۴جایزه نوبل در شیمی گرفت،در سال ۱۹۳۱ میلادی «ایزوتوپ هیدروژن سنگین»را كه بعدها به منظور افزایش غلظت آب مورد استفاده قرار گرفت، كشف كرد. همچنین در سال «۱۹۳۳گیلبرت نیوتن لوئیس» شیمیدان و فیزیكدان مشهور آمریكایی و استاد هارولد یوری،توانست برای اولین بار نمونه آب سنگین خالص را بوسیله عمل الكترولیز بوجود آورد. اولین كاربرد علمی از آب سنگین در سال در سال ۱۹۳۴توسط دو بیولوژیست بنامهای هوسی و هافر صورت گرفت. آنها از آب سنگین برای آزمایش ردیابی بیولوژیكی، به منظور تخمین میزان بازدهی آب در بدن انسان، استفاده قرار دادند. ● مفهوم و مراحل تولید آب سنگین (D۲۰) نوع خاصی از مولكولهای آب است كه در آن ایزوتوپهای هیدروژن حضور دارند. این نوع از آب كلید اصلی تهیه پلوتونیوم از اورانیوم طبیعی است و به همین دلیل تولید و تجارت آن تحت نظر قوانین بین المللی صورت گرفته و بشدت كنترل می شود. با كمك این نوع از آب می توان پلوتونیوم لازم بری سلاح های اتمی را بدون نیاز به غنی سازی بالی اورانیوم تهیه كرد. از كاربردهای دیگر این آب می توان به استفاده از آن در رآكتورهای هسته ای با سوخت اورانیوم، متعادل كننده به جای گرافیت و نیز عامل انتقال گرمای رآكتور نام برد. آب سنگین واژه ای است كه معمولا به اكسید هیدروژن سنگین، D2O یا ۲O۲H اطلاق می شود. هیدروژن سنگین یا دوتریوم ایزوتوپی پایدار از هیدروژن است كه به نسبت یك به ۶۴۰۰از اتمهای هیدروژن درطبیعت وجود دارد. خواص فیزیكی و شیمیایی آن به نوعی مشابه با آب سبك O۲H است. اتم های دوتریوم ایزوتوپ های سنگینی هستند كه بر خلاف هیدروژن معمولی، هسته آنها شامل نوترون نیز هست. هیدروژن طبیعی دارای دو ایزوتوپ است:ایزوتوپ هیدروژن سبك كه تقریبا ۹۹‎/۹۸درصد هیدروژن موجود را تشكیل می دهد و ایزوتوپ هیدروژن سنگین یا دوتریوم كه مقدار آن ۱۵درصد است. ایزوتوپ دوتریوم برخلاف هیدروژن معمولی دارای یك نوترون است.آب معمولی از یك اتم اكسیژن و دو اتم هیدروژن تشكیل شده است،در حالی كه آب سنگین، از یك اتم اكسیژن و دو اتم دوتریوم (D)تشكیل شده است. برای تولید آب سنگین باید مولكول های آب حاوی هیدروژن سنگین (دوتریوم) را از مولكول های آب معمولی جدا كنند یا از داخل هیدروژن ،اتم های هیدروژن سنگین یا دوتریوم را جدا و خالص كنند. جرم مولكولی آب معمولی ۱۸و جرم مولكولی آب سنگین ۲۰است. از لحاظ خواص شیمیایی تفاوت چندانی با خواص آب معمولی نداشته و اختلافات جزئی وجود دارد اما از لحاظ هسته ای هیدروژن معمولی می تواند نوترون را جذب كند ،اما احتمال جذب نوترون توسط هیدروژن سنگین بسیار كم است. در فعالیت های تحقیقاتی به منظور بررسی برخی خواص از موادی استفاده می كنند كه هیدروژن طبیعی را در آن با هیدروژن سنگین (دوتریوم) جایگزین كرده اند. یكی از كاربردهای دوتریوم استفاده در تولید نوترون در شتاب دهنده ها و تولید انرژی در «راكتورهای گداخت» است. ● آب نیمه سنگین چنانچه دراكسید هیدروژن تنها یكی از اتمهای هیدروژن به ایزوتوپ دوتریوم تبدیل شود نتیجه حاصله (HDO)را آب نیمه سنگین می گویند. در مواردی كه تركیب مساوی از هیدروژن و دوتریوم در تشكیل مولكوهای آب حضور داشته باشند، آب نیمه سنگین تهیه می شود. دلیل این امر تبدیل سریع اتم هی هیدروژن و دوتریوم بین مولكولهای آب است، مولكول آبی كه از ۵۰درصد هیدروژن معمولی (H)و ۵۰درصد هیدروژن سنگین (D)تشكیل شده است،در موازنه شیمیایی در حدود ۵۰درصد HDOو ۲۵ درصد آب (O۲H)و ۲۵درصد D2O خواهد داشت. نكته قابل توجه آن است كه آب سنگین را نباید با با آب سخت كه اغلب شامل املاح زیاد است و یا یا آب تریتیومor (T۲O ۳H۲O)كه از ایزوتوپ دیگر هیدروژن تشكیل شده است، اشتباه گرفت. تریتیوم ایزوتوپ دیگری از هیدروژن است كه خاصیت رادیواكتیو دارد و بیشتر برای ساخت موادی كه از خود نور منتشر می كنند، بكار برده می شود. آب با اكسیژن سنگین آب با اكسیژن سنگین،در حالت معمول H 218 Oاست كه به صورت تجارتی در دسترس است بیشتر برای ردیابی بكار برده می شود. بعنوان مثال با جایگزین كردن این آب (از طریق نوشیدن یا تزریق) در یكی از عضوهای بدن می توان در طول زمان میزان تغییر در مقدار آب این عضو را بررسی كرد. این نوع از آب به ندرت حاوی دوتریوم است و به همین علت خواص شیمیایی و بیولوژیكی خاصی ندارد ،برای همین به آن آب سنگین گفته نمی شود. ممكن است اكسیژن در آنها بصورت ایزوتوپهای O۱۷نیز موجود باشد، در هر صورت تفاوت فیزیكی ین آب با آب معمولی تنها چگالی بیشتر آن است.
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

در آزمايشگاه

یک کوه آتشفشان دیگر مواد مورد نیاز: • جوش شیرین • سرکه • یک ظرف کوچک دستور کار: 1. یک قوطی یکبار مصرف بردارید و آن را دو قسمت کنید. بخش پایینی را روی یک مقوا بچسبانید. 2. تعدادی روزنامه یا ورق باطله را دور بطری بچسبانید تا ظاهری شبیه کوه پیدا کند. 3. اگر خواستید می‌توانید کوهتان را رنگ بزنید تا واقعی تر به نظر برسد. 4. جوش شیرین را درون بطری بریزید. 5. سرکه را به آن اضافه کنید. 6. حالا که آتشفشان را دیدید، یک دستمال بردارید و هر جا را کثیف کرده اید، تمیز کنید. برای آنها که بیشتر حوصله دارند:سرکه را که روی جوش شیرین بریزید، کف می‌کند. می‌دانید این کف چیست؟ در واقع گاز حاصل از واکنش سرکه و جوش شیرین است که می‌خواهد از مخلوط خارج شود. سرکه محلول اسید استیک (CH3COOH) در آب است، جوش شیرین هم کربنات هیدروژن سدیم (3NaHCO). واکنشهایی که روی می‌دهد به صورت زیر است: در ابتدا اسید کربنیک به وجود می‌آید، اما اسید کربنیک اسیدی ناپایدار است و به آب و دی اکسید کربن تجزیه می‌شود. ما هم در تمام آزمایش های خود از همین گاز استفاده می‌کنیم. شاید بپرسید که از کجا می‌شود فهمید دی اکسید کربن به وجود آمده است. کافی است کبریت روشنی را در معرض این گاز قرار دهید. کبریت خاموش می‌شود. پس گاز حاصل دی اکسید کربن است. علاوه بر این دی اکسید کربن را می‌توان از طریق دمیدن آن در آب آهک شناسایی کرد. محلول آب آهک شفاف است، اما اگر گاز دی اکسید کربن در آن دمیده شود، کدر خواهد شد.
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

رتبه بندي کشورهاي دنيا در علم شيمي

رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري وضعيت کشورهاي دنيا را در توليد علم رشته هاي پزشکي باليني، شيمي، فيزيک و زمين شناسي را اعلام کرد که بر اين اساس کشورهايي چون ايالات متحده آمريکا، ‍ژاپن،‌ آلمان،‌انگليس،‌ فرانسه و چين گوي سبقت را ربوده اند. رتبه بندي کشورهاي دنيا در رشته شيمي رتبه بندي کشورها در رشته شيمي: 1- ايالات متحده آمريکا 2- ‍ژاپن 3- آلمان 4- انگليس 5- فرانسه 6- چين رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري به تشريح وضعيت توليدات علمي کشورها در رشته شيمي پرداخت و گفت: در دوره زماني 1997 تا 31 دسامبر2007 يعني در يک دوره زماني 11 ساله، 92 کشور در توليد علم شيمي مشارکت داشته اند ايالات متحده با توليد 230 هزار و 583 مقاله با مجموع 3 ميليون و 462 هزار و 440 استناد يعني به ازاي هر مقاله 02/15 استناد مقام اول را به خود اختصاص داده است. وي اضافه کرد: ژاپن در قاره آسيا کشوري است که به دليل استنادهاي بيشتر در مقام دوم قرار دارد. مجموع توليدات علم شيمي در اين کشور 121 هزار و 580 و استنادهاي صورت گرفته به اين مقالات بالغ بر يک ميليون و 144 هزار يعني به ازاي هر مقاله 41/9 استناد است. مهراد رتبه کشورهاي آلمان، انگلستان، فرانسه، چين، ايتاليا، اسپانيا و کانادا در رشته شيمي را به تربيت سوم تا دهم اعلام کرد و به مهر گفت: چين از نظر توليد علم در حوزه شيمي در بين 10 کشور برتر جهان قرار دارد و تعداد استنادهاي صورت گرفته به 127 هزار و 749 مقاله شيمي اين کشور، 589 هزار و 804 مورد بوده و نسبت استنادها به هر يک از مقالات 62/4 استناد ارزيابي شده است.
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

توقف نانوخودروها با ترمزهاي نانومتري

گروهي از شيمي‌دانان تايواني، نانوخودرويي ساخته اند که داراي نانوترمزهاي مولکولي فعال شونده با نور است. اين نانوترمز مي تواند موتور محرک يا چرخ هاي نانوخودرو را از چرخش بازدارد. به گزارش سرويس فن‌آوري ايسنا، نانوترمز مذکور با طول موج خاصي از نور فعال شده، سپس با استفاده از يک طول موج ديگر آزاد مي شود. پيش از اين اشکال ديگري از ترمزهاي مولکولي ساخته شده اند، اما براي نخستين بار است که از اين نور براي فعال‌سازي استفاده مي شود. جي شان يانگ، سرپرست اين گروه تحقيقاتي در دانشگاه ملي تايوان در اين زمينه گفت: «استفاده از نور باعث شده تا ماشين ما پاک و سريع بوده، از راه دور قابل‌کنترل باشد. علاوه ‌بر اين، ترمز ما قدرت متوقف کنندگي بي‌نظيري دارد، ما نشان داده ايم که اين ترمز قادر است تا سرعت چرخش را تا يک ميليارد بار کاهش دهد.» اين گروه توان بالقوة نانوترمز خود را شرح داده اند؛ براي اين کار، آنها يک گروه 3، 5- دي نيتروفنيل حجيم را به يک پيوند دوگانة کربن-کربن متصل کردند (از طريق متصل کردن گروه مذکور به يک مولکول پنتيپتيسن چهارلبه که به‌صورت آزاد چرخش مي کرد). تابش نور مي تواند اين پيوند دوگانه را فوتوايزومره كند و بين سيس و ترنس تغيير وضعيت دهد. زماني که پيوند دوگانه در حالت ترنس قرار دارد، محرک پنتيپتيسن مي تواند به ‌آزادي چرخش كند؛ اما با تغيير حالت به ايزومر سيس، گروه فنيل حجيم مذکور مانع از چرش مؤثر مي‌شود. يانگ معتقد است که از چنين نانوترمزهايي مي توان در بسياري از سيستم هاي چرخشي يا دوراني نانومقياس استفاده كرد؛ مثلاً مي توان از آنها در کنترل حرکت«نانوخودروها» يا در طراحي شتاب سنج هاي فوق العاده حساس براي آشکارسازي حرکت، بهره گرفت. به گزارش ايسنا از ستاد ويژه توسعه فن‌آوري نانو، جيمز تور از دانشگاه رايس در هوستون تگزاس، در اين ارتباط گفت:«اين روش يک راهکار مناسبِ مبتني بر محلول، براي متوقف ساختن چرخش از طريق ايجاد ممانعت فضايي است.» وي پيش از اين، در سال 2006 نانوخودرو مورد استفاده در اين تحقيق را طراحي کرده بود. اين نانوخودرو يک چارچوب کربني H شکل بوده که داراي چهار چرخ از باکي بال هاي فولرين است. تور افزود:«اما چالش هاي اصلي در ادامه ايجاد مي‌شوند. ابتدا لازم است تا اين فن‌آوري بر روي سطح سوار شود، سپس بايد از آن در کاربردهاي مختلف بهره گرفت، به‌عنوان مثال مي توان در آينده از آن در راه اندازي يک اهرم يا کليد که بر روي يک سيستم ميکروسکوپي اثرگذار است، استفاده کرد.» اين محققان نتايج خود را تحت عنوان "يک ترمز مولکولي مشتق‌شده از پنتيپتيسِن و فعال‌شونده با نور" در مجلة Org. Lett. منتشر کرده‌اند.
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

سرامیک ضد باکتری

پژوهشگران ايراني موفق به توليد سراميك ضد باكتري شدند پژوهشگران يك شركت فن‌آور ايراني با بررسي روش‌هاي مختلف اعمال محصولات گوناگون حاوي نقره بر روي سطوح بدنه‌هاي سراميكي به قابليت ايجاد خاصيت آنتي باكتريايي در بدنه‌هاي مختلف لعابدار دست يافتند. مهران وفايي، مسوول بخش سراميك اين شركت با اعلام اين مطلب به خبرنگار «فن‌اوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: روش‌هاي اختلاط ماده با نسبت‌هاي تعيين شده در دوغاب لعاب، اسپري مقادير مشخصي از نانونقره بر روي دوغاب لعاب، استفاده از تركيب پودر چاپ آغشته به نانونقره، اسپري محلول نانوسيد بر روي سطح لعاب، توزيع نانونقره در فضاي پاياني كوره و استفاده از گدازآورها به عنوان حامل نانونقره از روش‌هاي اعمال نانوسيد (نانونقره) بر روي سراميك‌ها است. وي در خصوص هدف از استفاده نانونقره در اين سراميك‌ها بيان كرد: نقره به عنوان فلزي كه از دير باز به عنوان يك عامل ميكروب كشي شناخته شده است، مي‌تواند در مقياس نانو خصوصيات آنتي باكتريايي فوق‌العاده‌اي را از خود بروز دهد كه سراميك‌هاي مذكور اين خاصيت ضد ميكروب و ضد باكتري را به همراه دارد. وفايي در پايان از پيگيري توليد كاشي‌هاي ضد باكتري با استفاده از اين تكنولوژي با اعمال نانوذرات در لعاب کاشي و سراميک خبر داد.
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

سدیم

آيا مي دانيد كه: سدیم عنصری فلزی نرم به رنگ سفید- نقره ای است و شدیدا" از لحاظ شیمیایی فعال است. این عنصر در سال 1807 توسط Humphry Davy دانشمند انگلیسی کشف گردید سدیم به صورت غیر ترکیبی در طبیعت یافت نمی شود.ترکیبات این عنصر در سنگها, خاک, اقیانوسها , دریاچه های نمک و آب های معدنی یافت می شود.این فلز معمولا" از طریق الکترولیز کلرید سدیم ، بوراکس و کریولیت مذاب تهیه می شود. بیشترین ترکیب این فلز کلرید سدیم است که در مواد معدنی مثل جوش شیرین و نیترات سدیم و فلوئورید آلومینیوم و سدیم ، آمفیبولها ، زئولیت و غیره وجود دارد. سدیم فلزی واکنش پذیر است که به صورت آزاد در طبیعت یافت می شود. سدیم عنصری نرم، شفاف، با رنگ نقره ای و شناور در آب می باشد. این عنصر به علت میل ترکیبی شدید با اکسیژن هوا به خودی خود و به سرعت آتش می گیرد. ولی در حرارت پایینتر از 1150 درجه آتش نمی گیرد. ترکیبات سدیم در صنایع مهمی چون کاغذسازی، شیشه، صابون سازی، پارچه، صنایع شیمایی و فلزی کاربرد دارد. در صنایع صابون سازی نمک سدیم به همراه اسیدهای چرب کاربرد دارد. نمک طعام برای تغذیه جانوران بسیار با اهمیت است. مهمترین ترکیبات سدیم دار در صنایع عبارتند از NaCl نمک طعام، Na2CO3 خاکستر جوش شیرین، NaHCO3 بی کربنات سدیم، NaOH سود سوز آور، NaNO3 نیترات سدیم، در و تری فسفات سدیم، تری سولفات سدیم و بوراکس Na2B4O7 . 10H2O. برای این عنصر 13 ایزوتوپ شناخته شده است. قیمت این فلز در صنعت حدود 15 تا 20 سنت د ر lb است. این فلز در بین فلزات دیگر عنصر ارزانی است. در موقع کار با این عنصر باید بسیار دقت نمود این عنصر را در نفت نگهدارای می کنند چون با اکسیژن هوا به سرعت واکنش داده و اکسیده می شود. اثرات سديم بر سلامتي انسان : سديم يکي از ترکيبات تشکيل دهنده مواد غذايي به شمار مي رود. معمولترين شکل استفاده سديم در مواد غذايي نمک است. سديم عنصر شيميايي است که بدن انسان به آن نيازمند است زيرا سديم تعادل سيستم هاي مايعات بدن را ايجاد ميکند. همچنين سديم در سيستم عصبي و عضلات بدن مورد استفاده قرار ميگيرد. مقدار زياد سديم باعث آسيب شديد به کليه ها ميشود و باعث افزايش فشار خون ميگردد. تماس سديم با آب مثلاً در هنگام عرق کردن بدن باعث تشکيل بخار هيدروکسيد سديم ميشود. بخار هيدروکسيد سديم به پوست، چشمها، گوش و گلو آسيب ميرساند. بخار هيدروکسيد سديم باعث عطسه و سرفه شده و باعث سختي تنفس و در نهايت برونشيت شيميايي ميشود. بر اثر تماس با پوست در بدن انسان خارش، سوزش، يا سوختگي جزئي و گاهي اوقات آسيب دائمي ايجاد ميکند. اگر بخار سديم وارد چشم شود باعث آسيب دائمي در چشم شده و سبب کاهش ديد ميشود. اثرات سديم بر محيط زيست : مقدار سديمي که انواع مختلف ماهي ميتوانند تحمل کنند برابر 125 ppm در 96 ساعت (در آب شيرين) و مقدار سديمي که آبشش ماهي ها ميتواند تحمل کند 88 ميلي گرم در 48 ساعت (آب شير) ميباشد. در حالت جامد، سديم فاقد تحرک است، اگر چه در اين حالت به سرعت رطوبت را جذب ميکند. در حالت مايع هيدروکسيد سديم خاک شسته شده، وارد منابع آب شده و آنها را آلوده ميکند.
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 19  توسط جعفر باقری  | 

ساخته شدن تیره ترین ترکیب شیمیایی

دانشمندان تیره ترین ترکیب شیمیایی را ساختند. دانشمندی در دانشگاه هوستون، ماده ای را ساخته است که چهار بار از تیره ترین ماده ی شناخته شده، تیره تر است. این ماده ی سیاه رنگ بیش از 9/99 درصد از نور را جذب می کند. پولیکل آجایان (Pulickel Ajayan)، ترکیبی از نانو لوله های کربنی ساخته است که تنها 045/0 درصد از نور را باز می تاباند. آجایان در این مورد می گوید: " اعدادی که میزان تیرگی این ماده را نشان می دهند، مهیج تر از آن چیزی بودند که ما فکر می کردیم." او می افزاید: " این ماده که در کتاب رکوردهای جهان ، گینس، به ثبت رسیده است دارای کاربردهای عملی بسیاری می باشد. توانایی این ماده در جذب نور می تواند در پانل های خورشیدی مفید باشد. هم چنین این ماده میزان تفرق نور را به حداقل می رساند که یک مزیت بالقوه در ساخت تلسکوپ ها محسوب می شود." تیره ترین ترکیب شناخته شده ی پیشین، یک آلیاژ نیکل – فسفر بود که توسط دانشمندان در لندن ساخته و 16/0 درصد نور را باز می تاباند
+ نوشته شده در  87/08/11ساعت 17  توسط جعفر باقری  | 

روش جدیدی برای تولید هیدروژن

 
گروهی از محققان آمریکایی روش جدیدی را ارائه کرده اند که سلولز را با دیگر مواد ارگانیکی تجدیدپذیر زیستی مستقیما به هیدروژن تبدیل می کند و می تواند ظرف 10 سال آینده انرژی پاک را دراختیار خودروها قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایالت پن که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" منتشر کرده اند، متد جدیدی را برای تهیه هیدروژن ارزان و در حجم بالا ارائه کرده اند که می تواند انرژی مورد نیاز خودروها را تا 10 آینده عرضه کند.

بروس لوگان، سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: "توجه دنیای انرژی درحال حاضر متوجه اتانول است اما این سوخت می تواند با استفاده از این روش تا 10 سال آینده بسیار ارزان و اقتصادی در دسترس قرار گیرد."

این دانشمندان روش جدیدی را پیشنهاد کرده اند که سلولز و دیگر مواد ارگانیکی تجدیدپذیر زیستی را مستقیما به هیدروژن تبدیل می کند.

این محققان در این روش جدید بعضی از باکتریها را با اسید استیک وارد یک پیل الکتریکی میکروبی کردند. اسید استیک می تواند به عنوان پیش ماده تولید شده در توقف گلوکز و سلولز بکار می رود.

در این پیل، قطب آند از گرافیت خرد شده و کاتد از زغال با کاتالیزور پلاتین ساخته شده است. در پایان در داخل این پیل یک غشا برای تبادل یونی گذاشته شده است.

باکتری های داخل این پیل، اسید استیک را مصرف می کنند و الکترون و پروتون را با شدت جریانی در حدود 3/0 ولت آزاد می کنند. وقتی به این شدت جریان توسط یک منبع خارجی 2/0 ولت دیگر هم افزوده شد، حباب های گاز هیدروژن شروع به خارج شدن از مایع می کنند.

این فرایند می تواند 288 درصد از هیدروژن مورد نیاز برای انرژی خودروها را تامین کند.

منبع: خبرگزاری مهر
+ نوشته شده در  86/11/29ساعت 22  توسط جعفر باقری  | 

تار عنكبوت و جوراب

 
كرم‌هاي ابريشم ژاپني، تار عنكبوت مي‌تنند!
دانشمندان از تار عنكبوت يك جفت جوراب بادوام بافتند!
پژوهشگران ژاپني از تارها و رشته‌هاي عنكبوت يك جفت جوراب راحت و بادوام بافتند.


به گزارش ايسنا، ماسائو ناكاگاكي، ‌استاد دانشگاه شينشو در مركز ژاپن كه پس از 10 سال تحقيق اين تارها را توليد كرده است در اين زمينه اظهار داشت: با ايجاد تغييرات ژنتيكي در كرم‌هاي ابريشم، تصور مي‌كنم كه امكان توليد ابريشم‌هاي عنكبوتي به زودي فراهم شود.

وي افزود: من تصور مي‌كنم كه امكان توليد ابريشم‌هاي عنكبوتي به زودي فراهم شود.

جايگزين كردن رشته‌هاي طبيعي قابل بازيافت به جاي رشته‌هاي مصنوعي كه از فرآورده‌هاي نفتي توليد مي‌شوند براي محيط زيست بسيار بهتر است.

ناكاگاكي موفق به توليد ابريشم عنكبوتي حاوي 10 درصد پروتئين‌هاي عنكبوتي و 90 درصد ابريشم با تزريق ژن‌هايي از يك عنكبوت كره‌اي طلايي به كرم‌هاي ابريشم شده است.
متخصصان مي‌گويند كه اين رشته‌ها محكمتر از فولاد و سبكتر از الياف مصنوعي موجود مانند Kevlar كه در ساخت جليقه‌هاي ضد گلوله استفاده مي‌شوند، هستند.


منبع: ایسنا (ISNA.ir)
+ نوشته شده در  86/11/29ساعت 22  توسط جعفر باقری  | 

شوخی باهيدروژن

 
هيدروژن با اين كه وجوه مشتركي با بعضي از گروه ها داشت نتوانست در هيچ يك از گروه‌هاي جدولي تناوبي اجازه‌ي اقامت كسب كند. ابتدا به سراغ قليايي‌ها رفت و با آن‌ها اظهار قوميّت كرد. قليايي‌ها چون او را مانند خود پوشيده در اوربيتال ديدند و به خصوص شنيده بودند گاه او را با عنوان كاتيون نام مي‌برند وي را در گروه خود پذيرفتند. حتي ليتيم اتاق فوقاني را به او اختصاص داد. امّا بعد حركاتي از هيدروژن سر زد كه باعث گفتگوها و ايجاد شك و ترديدها گرديد.
ليتيم به سديم گفت او گاه براي برقراري پيوندها با ما اظهار تمايل مي‌كند. كِي اين رسم بين ما بود؟
سديم: شنيده‌ام H كاملاً عريان است و هيچ پوششي از الكترون ندارد. واقعاً بي‌شرمي نيست؟
ليتيم: اگر الكترون هم پيدا كند. گاز مي‌شود, فرار مي‌كند. او بندبشو نيست. ما عنصر گازي نداشتيم؟
سديم: اگر H در فعاليت‌هاي الكتروليتي مانند ما به كاتد مي‌رود يك نيرنگ است. شنيده‌ايم گاه در چهره‌ي هيدريد H و به طور مذاب به آند مي‌رود.
ليتيم: پيوند ما با عناصر ديگر از جمله هالوژن‌ها يوني است. كووالانسي نيست. امّا او پيوند كووالانسي برقرار مي‌كند.
سديم: بلي ما در خانواده‌ي خود عنصري اين گونه دورو نداريم. او گاه كاتيون و گاه آنيون مي‌شود.
ليتيم: فعاليت ما در حالت فلزي زبانزد خاص و عام است. برّاق و رساناي الكتريسيته هم هستيم او چه شباهتي به ما دارد؟
سديم: درست است او از تبار ما نيست. ما كِي آنيون شده‌ايم؟ بايد عذرش را خواست.
هيدروژن سراغ خانواده‌ي هالوژن‌ها مي‌رود و خود را منسوب به آن‌ها معرفي مي‌كند و مي‌گويد: من مانند فلوئوروكلر گازي شكل هستم. حتي با همة كوچكي و سبكي حجمي برابر آن‌ها اشتغال مي‌كنم (4/22 ليتر), شما بيشترين تمايل وصلت را با قليايي‌ها داريد. من هم بي‌ميل نيستم. من به صورت ملكولي مانند شما دو اتمي هستم.
آن‌ها او را پذيرفتند, امّا زماني بعد احساس مي‌كنند اين يك وجبي آن‌ها را فريب داده است, چرا كه او كاهنده است و آن‌ها اكسنده. او چه ربطي به آن‌ها دارد. عذرش را مي‌خواهند.
هيدروژن سراغ خانواده‌ي كربن مي‌رود و اظهار هم‌بستگي مي‌كند و مي‌افزايد لايه‌ي ظرفيت من مانند لايه‌ي ظرفيت شما نيمه‌پر است. ما الكترونگاتيويته مشابه داريم و به جاي پيوند يوني پيوند كووالانسي برقرار مي‌كنيم. اما الماس و سيليسيم با آن وقار و داشتن شبكه وسيع كووالانسي از ابتدا نسبتي بين خود و آن جزء ناچيز نديدند و بي‌اعتنا طردش كردند. بلي هيدروژن از آن به بعد گوشه‌ي تنهايي برگزيد و دانست كسي كه چند چهره دارد تنها مي‌ماند.
 منبع: گاهنامه اكسير
+ نوشته شده در  86/11/29ساعت 22  توسط جعفر باقری  | 

آیا می دانید که ...

- شاید تا چند سال آینده شاهد طرح آب سوز کردن خودرو ها در سطح شهر باشیم به تازگی یک

مکانیک فلیپینی پس از 25 سال تلاش سوخت حاوی 40 تا 50 در صد  آب اختراع کرده است این سوخت ترکیبی از آب ، 5 در صد مواد افزودنی و 50 در صد نفت خام می باشد ودر کارخانه ها بکار میرود . اداره علوم و فناوری فلیپین پس از انجام تحقیق و بررسی روی این سوخت اعلام کرد، میزان آلوده کننده های آن از یک هزار میلیون کاهش یافته است. این مخترع 60 ساله دو نوع سوخت دیگر که  آلکودیزل  و لان گاز  نامیده می شود اختراع کرده است. آلکودیزل ترکیب اتانول است و دیزل است و برای موتور های کمپرسی کار برد دارد و لان گاز مخلوط الکل با بنزین است . به گفته یک شرکت فلیپینی، این دو سوخت نیروی بیشتری در موتور ایجاد می کند و و شتاب بیشتری به موتور می دهند.

 

 

+ نوشته شده در  86/09/08ساعت 20  توسط جعفر باقری  | 

جرقه های خیره کننده

 

 

در یک ظرف فلزی کمی پودر وجود دارد. انجام دهنده آزمایشها آنرا روی اجاق برقی بشدت گرم می کند. سپس از روی اجاق بر می دارد و از ظرف دیگر که محتوی پودر سیاه رنگی است با نمک پاش کمی  بر روی آن پودر گرم می پاشد ، جرقه های آتش با صدای خاصی همه جا پراکنده می شود.علاقمندان اجرای این آزمایش کافی است که فقط موارد زیر را داشته باشند:

2گرم نیترات پتاسیم و10گرم زغال چوب

ابتدا زغال چوب را در هاون بکوبید و الک کنید و بصورت پودر نرمی در بیاورید. حال نیترات پتاسیم را روی اجاق تا حد ذوب شدن گرم نمایید و آنوقت پودر زغال را با نمک پاش روی آن بپاشید. بلافاصله جرقه های آتش بلند می شوند.دلیل آزمایش را می توان چنین توضیح داد که نیترات پتاسیم پس از گرم شدن ، اکسیژن آزاد می کنند و این اکسیژن در حرارتهای بالا زغال چوب را می سوزاند و چون زغال بصورت پودر درآمده است، هر ذره آن به یک جرقه تبدیل می گردد .سفارش می کنیم که این آزمایش را کمی دور از تماشاچی ها انجام دهید زیرا جرقه های آتش فاصله زیادی را طی می کنند . و هر چند که برای تماشاچی ها هیچ گونه خطری ندارد ممکن است که سبب ترسیدن آنها شود.همچنین ظروف فلزی بکار رفته هر قدر ضخیم تر و گودتر باشد آزمایش بهتر عملی می گردد زیرا اگر ظرف و محتوی آن سرد شود . این نمایش امکان ندارد

+ نوشته شده در  86/09/08ساعت 20  توسط جعفر باقری  | 

آشنایی با سایت های شیمی

 

http://cfpub.eoa.gov -1

 

این سایت مربوط به سازمان مرکز حفاظت از محیط زیست می باشد که وظیفه آن حمایت از سلامت افراد  حفظ جریان آب و هوا و زمین و مواردی که با سلامتی ارتباطی مستقیم دارند می باشد. این سایت به بررسی اثر اکولوژی محیط در سلامت افراد می پردازد و خدمات آن عبارتند از: معرفی سازمان ، شرح وظایف ، نمودار سازمانی ، معرفی نمایندگان این سازمان ، اخبار جدید ، انتشارات ، ابزار و داده های لازم ، طراحی ، نظرات ، نقشه ها و معرفی سایتهای مربوط در این زمینه است.

 

http://www.acs.org-2

جامعه شیمی آمریکا

این جامعه حدود 163000 عضو دارد و در تمام زمینه های شیمی فعالیت می نماید . در این سایت درباره مولکولها توضیحاتی داده شده است. و هر هفته مولکولی را به عنوان مولکول هفته بر می گزیند. و درباره آن توضیح می دهد. در اینجا سایتهایی درباره شیمی و نوآوریهای انجام شده در این علم معرفی می شود.مانند:

http://chemistry.org/heartcut.html

http://chemistry.org/patentwatc.html

 

http://www.chem4kids.com-3

 

این سایت علم شیمی را به صورت جالب وخوشایندی برای کودکان توضیح می دهد. کودکان از طریق این سایت با مفاهیم شیمیایی مثل : اتم ، عنصر ، حالتهای مواد ، بیوشیمی و واکنشهای شیمیایی آشنا می شوند. این سایت توضیحاتی درباره ساختارمواد ، یونها ، نام گذاری عنصرها ، ترکیبات شیمیایی و ایزوتوپها به علاقمندان ارائه داده و می توان ساختار الکترونی عنصرهای مختلف را مشاهده کرد در بخش بیوشیمی این سایت بچه ها قادر هستند اطلاعاتی درمورد کربوهیدراتها ، چربیها ، پروتئین ها ، آنزیمها ، آمینو اسیدها به دست آورند.در این سایت جدول تناوبی عنصرها هم در اختیار دانش آموزان و کودکان قرار می گیرند و کودکان با عنصرهای مختلف موجود در طبیعت آشنا می گردند.

+ نوشته شده در  86/09/08ساعت 20  توسط جعفر باقری  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر